Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
access přístup n: Upravit Zmazat
Access chamber revizní šachta [stav.] max 600mm hluboká Oldřich Švec Upravit Zmazat
access code přístupový kód [it.] Ivan Zákoutský Upravit Zmazat
access time čas přístupu Upravit Zmazat
accessary spolupachatel n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessary spoluviník n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessed zpřístupněno Upravit Zmazat
accesses přístupy Upravit Zmazat
accessibility dosažitelnost n: Pavel Cvrček Upravit Zmazat
accessibility přístup n: Pavel Cvrček Upravit Zmazat
accessibility přístupnost n: Upravit Zmazat
accessibility usnadnění n: Upravit Zmazat
accessible dosažitelný adj: Upravit Zmazat
accessible dostupný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessible přístupný adj: Upravit Zmazat
accessibly přístupně adv: Upravit Zmazat
accessing přistupování Upravit Zmazat
accession nastoupení n: "do úřadu" Upravit Zmazat
accession přírůstek n: Upravit Zmazat
accession přistoupení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accession vstoupení v: Upravit Zmazat
accession to vstoupení do v: Upravit Zmazat
accessories doplňky n: pl. Upravit Zmazat
accessories příslušenství n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessors přístupové mechanizmy Pavel Cvrček Upravit Zmazat
accessory akcesorní Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessory dodatečný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessory doplněk n: Upravit Zmazat
accessory doplňky Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessory módní doplňky n: pl. Upravit Zmazat
accessory přídavný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessory příslušenství Upravit Zmazat
accessory spolupachatel Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessory spoluviník n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessory spoluvinný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accessory vedlejší adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accidence tvarosloví Pavel Cvrček Upravit Zmazat
accident bouračka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accident havárie Upravit Zmazat
accident náhoda Michal Kolesa (michal.kolesa@quick.cz) Upravit Zmazat
accident nehoda n: Upravit Zmazat
accident neštěstí Upravit Zmazat
accident úrazový adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accident insurance havarijní pojištění n: Upravit Zmazat
accident-prone smolařský adj: Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
accidental nahodilý Upravit Zmazat
accidental náhodný Upravit Zmazat
accidental neúmyslný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accidental nezaviněný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accidental colors vedlejší barvy Upravit Zmazat
accidental death smrtelný úraz Upravit Zmazat
accidental injury zranění při úrazu Upravit Zmazat
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
accidentally nahodile adv: Upravit Zmazat
accidentally náhodou adv: mikosoft Upravit Zmazat
accidentally nechtěně adv: mikosoft Upravit Zmazat
accidents nehody Upravit Zmazat
ACCINTNET ACC Intelligence Network [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
accipiter jestřáb n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accipiter krahujec n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclaim chvála Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclaim pozdravovat v: Upravit Zmazat
acclaim provolávat v: slávu Upravit Zmazat
acclaim the winner pozdravovat jako vítěze Upravit Zmazat
acclaimed velebený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclaimed vychvalovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclaiming provolávání v: Upravit Zmazat
acclamation aklamace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclamation aklimatizace Upravit Zmazat
acclimate aklimatizovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimated aklimatizován Upravit Zmazat
acclimated aklimatizovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimating aklimatizování Upravit Zmazat
acclimation adaptace [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
acclimation aklimatizace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimation přizpůsobení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatisation aklimatizace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatise aklimatizovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatised aklimatizoval v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatization aklimatizace Upravit Zmazat
acclimatize aklimatizovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatize přizpůsobit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatized aklimatizoval v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatized aklimatizovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatized přizpůsobený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclimatized přizpůsobil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acclivity sráz Pavel Cvrček Upravit Zmazat
accolade vyznamenání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodate akomodovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodate přizpůsobit v: Upravit Zmazat
accommodate ubytovat v: Upravit Zmazat
accommodate urovnat v: Upravit Zmazat
accommodate vypomoci Upravit Zmazat
accommodate differences urovnat spory v: Upravit Zmazat
accommodate to přizpůsobit v: čemu Upravit Zmazat
accommodated ubytoval v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodates umístí v: Petr Březina Upravit Zmazat
accommodating ochotný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodating úslužný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodating vstřícný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodating výhodný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodating vypomáhání Upravit Zmazat
accommodation nocleh Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodation přizpůsobení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accommodation ubytování Upravit Zmazat
accommodative akomodační Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomodation ubytování n: Michal Burda Upravit Zmazat
accomodation to přizpůsobení se n: web Upravit Zmazat
accompanied doprovázený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accompanied doprovozený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accompanied provázený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accompanies doprovází v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accompaniment doprovod "hudební" Upravit Zmazat
accompaniment průvodní jev Upravit Zmazat
accompanist doprovázející osoba n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accompanist doprovod n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accompany doprovázet v: Upravit Zmazat
accompany doprovodit Michal Kolesa (michal.kolesa@quick.cz) Upravit Zmazat
accompany provázet v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accompanying doprovázející adj: Pajosh Upravit Zmazat
accompanying doprovodný adj: Pajosh Upravit Zmazat
accompanying průvodní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accompanying raw material doprovodná surovina [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
accompanyist doprovázeč Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplice spolupachatel n: Upravit Zmazat
accomplice spoluviník n: Upravit Zmazat
accomplish vykonat v: Upravit Zmazat
accomplish dokázat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplish dokončit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplish dosáhnout v: čeho Upravit Zmazat
accomplish dovršit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplish provést v: Upravit Zmazat
accomplish splnit Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplish uskutečnit v: Upravit Zmazat
accomplish uskutečňovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplishable proveditelný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplished provedeno Upravit Zmazat
accomplished splněný adj: jose Upravit Zmazat
accomplished všestranně vzdělaný adj: Pino Upravit Zmazat
accomplished zdatný adj: Pino Upravit Zmazat
accomplishment čin n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplishment uskutečnění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplishment úspěch n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplishment výkon n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplishment vykonání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplishment výsledek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accomplishments úspěchy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accord dohoda n: Pavel Machek; Giza Upravit Zmazat
accord poskytnout v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accord shoda n: Upravit Zmazat
accord smlouva n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accord souhlas n: Upravit Zmazat
accord equal rights zrovnoprávnit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accord in v souhlasu s Upravit Zmazat
accord of one's own dobrovolně adj: Upravit Zmazat
accordance konkordance Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accordance shoda n: Upravit Zmazat
accordance ve shodě Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accordant shodný Pavel Cvrček Upravit Zmazat
accorded poskytnutý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accorded shodoval v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accorded udělený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accorded vyhovoval v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
according dle Zdeněk Brož Upravit Zmazat
according podle Zdeněk Brož Upravit Zmazat
according to podle Upravit Zmazat
accordingly podle toho mamm Upravit Zmazat
accordingly proto mamm Upravit Zmazat
accordingly tedy Upravit Zmazat
accordingly v souladu s tím adv: kw Upravit Zmazat
accordion akordeon n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accordion harmonika n: Upravit Zmazat
accordionist harmonikář n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accordions harmoniky n: pl. Upravit Zmazat
accords akordy n: pl. Radka D. Upravit Zmazat
accost obtěžovat v: koho Upravit Zmazat
accost oslovit koho "bez představování" Upravit Zmazat
accost přistoupit ke komu "bez predstavování" Upravit Zmazat
accosting souhlasení v: Upravit Zmazat
accoucheuse porodní bába n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accoucheuse porodní sestra n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
account konto n: Upravit Zmazat
account počítání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
account účet n: Upravit Zmazat
account účtovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
account výčet Zdeněk Brož Upravit Zmazat
account vysvětlení n: Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
account vyúčtování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
account vyúčtovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
account zpráva Michal Kolesa (michal.kolesa@quick.cz) Upravit Zmazat
account zúčtovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
account zvažovat Michal Kolesa (michal.kolesa@quick.cz) Upravit Zmazat
account for být poruchový [id.] Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
account for vysvětlovat [id.] Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
account for vyvádět [id.] Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
account for zahrnovat [id.] Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
account for zdůvodnit [id.] Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
account for zlobit [id.] Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
account for zmařit [id.] Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
account for zodpovídat se (z nečeho) Pavel Cvrček Upravit Zmazat
Zpět