Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
abundant bohatý adj: Upravit Zmazat
abundant hojný adj: Upravit Zmazat
abundant oplývající adj: Upravit Zmazat
abundant vydatný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abundant in st bohatá na co Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
abundant in st oplývající čím Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
abundant in st. oplývající adj: čím Upravit Zmazat
abundantly hojně adj: Upravit Zmazat
abuse hrubé zacházení Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abuse nadávat v: Upravit Zmazat
abuse nadávka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abuse nadávky n: pl. Upravit Zmazat
abuse spílat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abuse týrat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abuse zneužít Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abuse zneužití n: Upravit Zmazat
abuse zneužívání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abuse zneužívat v: Upravit Zmazat
abuse of st. zneužití n: čeho Upravit Zmazat
abused zneužit v: Upravit Zmazat
abuser zneuživatel n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abusers zneuživatelé n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abuses zneužívá v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abusing zneužívající adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abusive hanlivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abusive urážlivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abusively sprostě adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abusively urážlivě adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abusiveness zneužívanost n: poněkud zvláštní slovo... mikosoft Upravit Zmazat
abut dosedat v: Upravit Zmazat
abut hraničit v: Upravit Zmazat
abut přiléhat v: Upravit Zmazat
abut sousedit v: Upravit Zmazat
abut against dosedat k v: Upravit Zmazat
abut against přiléhat k v: Upravit Zmazat
abut on hraničit s v: Upravit Zmazat
abut on sousedit s v: Upravit Zmazat
abutment opěra n: [tech.] Upravit Zmazat
abutment pata n: [tech.] Upravit Zmazat
abutment podpěra n: [tech.] Upravit Zmazat
abutment podpěrný pilíř n: [tech.] Upravit Zmazat
abutment tupý spoj n: [tech.] Upravit Zmazat
abutment arch krajní oblouk n: [tech.] mostu Upravit Zmazat
abutment pier krajní podpora n: [tech.] mostu Upravit Zmazat
abutment pier opěra n: Upravit Zmazat
abutter soused Pavel Cvrček Upravit Zmazat
abutting sousední Pavel Cvrček Upravit Zmazat
abuzz bzučící adj: Upravit Zmazat
abvolt abvolt n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abysm propast n: [bás.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abysmal bezedný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abysmal hrozný adj: Upravit Zmazat
abysmal mizerný adj: Pino Upravit Zmazat
abysmal nezměrný adj: Petr Prášek Upravit Zmazat
abysmal propastný adj: Petr Prášek Upravit Zmazat
abysmal misery obrovská bída Upravit Zmazat
abysmal stupidity obrovská blbost Upravit Zmazat
abysmally hrozně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abyss bezedná propast n: Upravit Zmazat
abyss propast n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
abyssal abysál [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
abyssal abysální adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Abyssinia Etiopie n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Abyssinia Habeš n: [zem.] dnes Etiopie Petr Prášek Upravit Zmazat
Abyssinian Etiopan n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Abyssinian Habešan n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Abyssinian habešský adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Abyssinians Etiopané Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Abyssinians Habešané n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
AC střídavý proud n: [zkr.] Upravit Zmazat
AC adapter AC adaptér n: Pino Upravit Zmazat
AC adapter nabíječka n: technicky nesprávně Pino Upravit Zmazat
AC adapter síťový adaptér n: [tech.] Pino Upravit Zmazat
AC/DC bisexuál n: [slang.] PetrV Upravit Zmazat
AC/DC střídavý/stejnosměrný proud n: [fyz.] [zkr.] alternating current/direct current PetrV Upravit Zmazat
acacia klovatina n: Josef Kosek Upravit Zmazat
acacia akácie n: Petr Prášek Upravit Zmazat
acacia akát n: Petr Prášek Upravit Zmazat
acacia arabská guma n: Josef Kosek Upravit Zmazat
academe akademický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
academia akademie n: Upravit Zmazat
academian akademik n: Upravit Zmazat
academic akademický adj: Upravit Zmazat
academic akademik n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
academic humanitní adj: Upravit Zmazat
academic teoretický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
academic vědecký adj: Upravit Zmazat
academic vysokoškolský adj: Upravit Zmazat
academic degree akademický titul n: Alice Brabcová Upravit Zmazat
academic freedom akademická svoboda n: Alice Brabcová Upravit Zmazat
academic year akademický rok n: Upravit Zmazat
academic year školní rok n: Upravit Zmazat
academical akademický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
academical vysokoškolský adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
academically akademicky adv: Upravit Zmazat
academician akademik n: Milan Svoboda Upravit Zmazat
academics profesoři n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
academies akademie n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
academism akademismus n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
academy akademie n: Upravit Zmazat
acanthus akant n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Acapulco Acapulco n: [zem.] město v Mexiku Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
acariasis akarióza n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acaricide akaricid [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
acarid roztoč n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acariphage akarofág [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
acarpous sterilní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acatalectic akatalektický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acaudal bezocasý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acaudate bezocasý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acaustobiolith akaustobiolit [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
ACC Air Combat Command [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
accede nastoupit v: Upravit Zmazat
accede přistoupit v: Upravit Zmazat
accede vstoupit v: Upravit Zmazat
accede to přistoupit k v: Upravit Zmazat
accede to přistoupit na v: Upravit Zmazat
accede to an office nastoupit do úřadu v: Upravit Zmazat
accede to the throne nastoupit na trůn v: Upravit Zmazat
accede with st. souhlasit s v: čím Upravit Zmazat
acceded nastoupil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceded přistoupil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceded souhlasil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceded vstoupil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerate akcelerovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerate urychlit v: "se" Upravit Zmazat
accelerate urychlovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerate uspíšit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerate zrychlit v: "se" Upravit Zmazat
accelerate zrychlovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerated urychlen adj: Upravit Zmazat
accelerated zrychlený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerated erosion zrychlená eroze [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
accelerates akceleruje Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerating urychlující adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceleration akcelerace n: Upravit Zmazat
acceleration urychlení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceleration zrychlení n: Upravit Zmazat
accelerations urychlení n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerations zrychlení n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerative urychlující adj: Petr Prášek Upravit Zmazat
accelerative zrychlovací Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerative zrychlující adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerator akcelerátor n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerator plynový pedál n: Upravit Zmazat
accelerator urychlovač n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerator zrychlovač n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerator pedal pedál plynu n: (v autě) Petr Menšík Upravit Zmazat
accelerators akcelerátory n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accelerometer akcelerometr n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accent akcent n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accent akcentovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accent důraz Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accent přízvuk n: Upravit Zmazat
accent přizvukovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accent způsob výslovnosti n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accented nářeční adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accented zdůrazněný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accents akcenty n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accents diakritika v: pl. Pino Upravit Zmazat
accents přízvuky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accentual přízvučný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accentuate akcentovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accentuate přízvukovat v: mikosoft Upravit Zmazat
accentuate vyzdvihnout v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accentuate zdůraznit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accentuate zdůrazňovat v: mikosoft Upravit Zmazat
accentuated vyzdvižený adj: Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
accentuated zdůrazněný adj: Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
accentuated zvýrazněný adj: Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
accentuation vyzdvižení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accentuation zdůraznění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
accept akceptovat v: Upravit Zmazat
accept přijímat v: Upravit Zmazat
accept přijmout v: Upravit Zmazat
accept uznávat v: Upravit Zmazat
acceptability přijatelnost Upravit Zmazat
acceptability principle princip přijatelnosti [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
acceptable přijatelný adj: Upravit Zmazat
acceptable přípustný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceptable daily intake přípustný denní příjem [eko.] Stanovená denní expoziční dávka, která pravděpodobně nebude mít škodlivé účinky, ani když expozice bude pokračovat po celý život. RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.) [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI) [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
acceptableness přijatelnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceptably přijatelně Upravit Zmazat
acceptance přejímka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceptance přijetí Upravit Zmazat
acceptance souhlas n: Upravit Zmazat
acceptance credit akceptační úvěr Zdeněk Brož Upravit Zmazat
acceptance of membership přijetí členství web Upravit Zmazat
acceptance of st. souhlas s n: čím Upravit Zmazat
accepted přijal Upravit Zmazat
accepted přijato Upravit Zmazat
accepted přijatý adj: Upravit Zmazat
accepter příjemce n: Upravit Zmazat
accepters příjemci n: pl. Upravit Zmazat
accepting přijímání Upravit Zmazat
acceptor příjemce n: Upravit Zmazat
acceptors příjemci n: pl. Upravit Zmazat
accepts přijímá v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zpět