Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
zone sampling zonační odběr vzorku (vody) [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zones zóny Upravit Zmazat
zoning členění města na pás n: Upravit Zmazat
zoning pásmovitost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoning zónování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoning board n: Upravit Zmazat
zoning commission n: Upravit Zmazat
zonk oblbnout v: [slang.] tata Upravit Zmazat
zonk omámit v: [slang.] tata Upravit Zmazat
zonk omráčit v: [slang.] tata Upravit Zmazat
zonk otupět v: [slang.] tata Upravit Zmazat
zonk out být mimo (be zonked out) tata Upravit Zmazat
zonk out být pod vlivem alkoholu či drog (be zonked out) tata Upravit Zmazat
zonk out být v bezvědomí (be zonked out) tata Upravit Zmazat
zonk out být v rauši (be zonked out) tata Upravit Zmazat
zonk out být zkouřený (be zonked out) tata Upravit Zmazat
zonked mimo realitu tata Upravit Zmazat
zonked omámený tata Upravit Zmazat
zonked otupělý tata Upravit Zmazat
zonula n: Upravit Zmazat
zonule n: Upravit Zmazat
zoo zoo Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoo zoologická zahrada Upravit Zmazat
zoo keeper n: Upravit Zmazat
zoobenthos zoobentos [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zooerastia n: Upravit Zmazat
zooerasty n: Upravit Zmazat
zooflagellate n: Upravit Zmazat
zooid tvor n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zooid zooid Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoolatry n: Upravit Zmazat
zoological zoologická Upravit Zmazat
zoological zoologický adj: Upravit Zmazat
zoological garden zoologická zahrada Upravit Zmazat
zoological science n: Upravit Zmazat
zoologically zoologicky Upravit Zmazat
zoologist zoolog n: PetrV Upravit Zmazat
zoology fauna n: PetrV Upravit Zmazat
zoology zoologie n: PetrV Upravit Zmazat
zoom bzučení Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoom bzučet Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoom změna velikosti n: Upravit Zmazat
zoom zvětšení n: Upravit Zmazat
zoom across prosvištět v: přes něco nebo po něčem, po silnici... tata Upravit Zmazat
zoom across svištět v: přes něco nebo po něčem, po silnici... tata Upravit Zmazat
zoom across uhánět v: přes něco nebo po něčem, po silnici... tata Upravit Zmazat
zoom along prosvištět v: přes něco nebo po něčem, po silnici...; podobně jako "zoom across" tata Upravit Zmazat
zoom along svištět v: přes něco nebo po něčem, po silnici...; podobně jako "zoom across" tata Upravit Zmazat
zoom along uhánět v: přes něco nebo po něčem, po silnici...; podobně jako "zoom across" tata Upravit Zmazat
zoom in najet objektivem v: tata Upravit Zmazat
zoom in přiblížit Pavel Cvrček Upravit Zmazat
zoom in zvětšení n: Upravit Zmazat
zoom in zvětšit v: tata Upravit Zmazat
zoom lens transfokátor n: [fyz.] objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností PetrV Upravit Zmazat
zoom out zmenšení n: Upravit Zmazat
zoom out zmenšit v objektivu adv: tata Upravit Zmazat
zoom over prolétnout v: nad něčím nebo kolem něčeho tata Upravit Zmazat
zoom over prosvištět v: nad něčím nebo kolem něčeho tata Upravit Zmazat
zoom past prolétnout v: nad něčím nebo kolem něčeho; podobně jako "zoom over" tata Upravit Zmazat
zoom past prosvištět v: nad něčím nebo kolem něčeho; podobně jako "zoom over" tata Upravit Zmazat
zoom up prudce stoupat v: tata Upravit Zmazat
zoom up vyletět v: tata Upravit Zmazat
zoom up vylétnout v: tata Upravit Zmazat
zoomass zoomasa [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zoomastigote n: Upravit Zmazat
zoomer transfokátor n: [fyz.] objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností PetrV Upravit Zmazat
zooming pádění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zooming svištění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zooming transfokace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zooming zvětšování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoomorphism zoomorfismus Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoon zooid Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoonosis n: Upravit Zmazat
zoonotic adj: Upravit Zmazat
zoonotic disease n: Upravit Zmazat
zoophage zoofág [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zoophagous masožravý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoophenology zoofenologie [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zoophilia zoofilie n: [med.] Cascaval Upravit Zmazat
zoophilism n: Upravit Zmazat
zoophobia zoofobie n: [med.] strach ze zvířat Cascaval Upravit Zmazat
zoophyte zoofyt n: [bot.] bezobratlý živočich podobný rostlině PetrV Upravit Zmazat
zoophytic zoofytický adj: [bot.] PetrV Upravit Zmazat
zooplankton živočišný plankton Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoopsia n: Upravit Zmazat
zoos zoologické zahrady n: pl. PetrV Upravit Zmazat
zoospore zoospora Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoot suit páskovský oblek Pavel Cvrček Upravit Zmazat
zootoxin n: Upravit Zmazat
zope cejn [bio.] ryba tata Upravit Zmazat
zori n: Upravit Zmazat
zoril n: Upravit Zmazat
Zorn Zorn n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Zoroaster Zarathuštra n: [jmén.] perský prorok (9.-6. st. př.n.l.), reformátor mazdaismu PetrV Upravit Zmazat
Zoroaster Zoroaster n: [jmén.] řecký název pro Zarathuštru PetrV Upravit Zmazat
Zoroastrian stoupenec Zarathuštry n: [náb.] PetrV Upravit Zmazat
Zoroastrian stoupenec Zoroastry n: [náb.] PetrV Upravit Zmazat
Zoroastrian zarathuštrovský adj: [náb.] PetrV Upravit Zmazat
Zoroastrian zoroastriánský adj: [náb.] PetrV Upravit Zmazat
Zoroastrianism zarathuštrismus n: [náb.] sociologicko-náboženský směr v starodávné Persii založený na dualismu PetrV Upravit Zmazat
Zoroastrianism zoroastriánství n: [náb.] PetrV Upravit Zmazat
zoster n: Upravit Zmazat
zounds hrome! interj: [zast.] web Upravit Zmazat
zounds proklatě! interj: [zast.] Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
zoysia n: Upravit Zmazat
Zsigmondy Upravit Zmazat
zucchini cuketa n: PetrV Upravit Zmazat
zuchini cukína n: [bot.] zelenina - tykev tata Upravit Zmazat
zugzwang nucený tah n: z němčiny; užívá se v šachu: "White is in zugzwang" - Bílý musí táhnout (ačkoliv by raději nedělal nic, jakýkoliv tah je pro něj špatný) kavol Upravit Zmazat
Zulu Zulu n: [jmén.] černošský kmen v jižní Africe PetrV Upravit Zmazat
Zuni Upravit Zmazat
Zurich Curych [zem.] n: Upravit Zmazat
Zurich Zurich n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Zweig Upravit Zmazat
zwieback biskvit [amer.] tata Upravit Zmazat
zwieback druh sucharu n: cvíboch PetrV Upravit Zmazat
Zwingli Upravit Zmazat
Zworykin Upravit Zmazat
zydeco zydeco n: [hud.] druh taneční muziky hrané původně Afroameričany v Lousianě PetrV Upravit Zmazat
zygodactyl adj: Upravit Zmazat
zygodactyl foot n: Upravit Zmazat
zygoma n: Upravit Zmazat
zygomatic adj: Upravit Zmazat
zygomatic arch n: Upravit Zmazat
zygomatic bone n: Upravit Zmazat
zygomatic process n: Upravit Zmazat
zygomorphic adj: Upravit Zmazat
zygomorphous adj: Upravit Zmazat
zygospore n: Upravit Zmazat
zygote zygota n: [bio.] zárodečná buňka PetrV Upravit Zmazat
zygotene n: Upravit Zmazat
zygotic zygotický adj: [bio.] PetrV Upravit Zmazat
zymase n: Upravit Zmazat
zyme kvas n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zymogen n: Upravit Zmazat
zymoid adj: Upravit Zmazat
zymolysis n: Upravit Zmazat
zymolytic adj: Upravit Zmazat
zymosis n: Upravit Zmazat
zymotic adj: Upravit Zmazat
zymurgy kvasná chemie n: [chem.] Petr Prášek Upravit Zmazat
Zyrian finské nářečí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zpět