Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
zero kill potlačení nul tata Upravit Zmazat
zero kill vyloučení nul tata Upravit Zmazat
zero lash nulová vůle tata Upravit Zmazat
zero meridian greenwichský poledník tata Upravit Zmazat
zero meridian hlavní poledník tata Upravit Zmazat
zero meridian nultý poledník tata Upravit Zmazat
zero point n: Upravit Zmazat
zero population growth nulový populační přírůstek Pavel Cvrček Upravit Zmazat
zero population growth nulový přírustek obyvatelstva tata Upravit Zmazat
zero rating for VAT nulová sazba daně z přidané hodnoty (DPH) tata Upravit Zmazat
zero saving Upravit Zmazat
zero tolerance n: Upravit Zmazat
zero-coupon bond n: Upravit Zmazat
zero-coupon security n: Upravit Zmazat
zero-day nultého dne adj: Security web Upravit Zmazat
zero-rated nezdanitelný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zero-sum s nulovým součtem Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zero-sum game hra s nulovým součtem [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zero-sum gamea Upravit Zmazat
zero-tolerance policy n: Upravit Zmazat
zeroed vynulovat v: PetrV Upravit Zmazat
zeroes nuly Upravit Zmazat
zeroing nulování Upravit Zmazat
zeros nuly n: pl. PetrV Upravit Zmazat
zeroth nultý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zeroth law of thermodynamics n: Upravit Zmazat
zest elán n: Nijel Upravit Zmazat
zest chuť n: do života joe@hw.cz Upravit Zmazat
zest koření n: tata Upravit Zmazat
zest nadšení n: joe@hw.cz Upravit Zmazat
zest pikantní příchuť n: tata Upravit Zmazat
zest radost n: Nijel Upravit Zmazat
zest říz n: tata Upravit Zmazat
zest šmrnc n: tata Upravit Zmazat
zestful nadšený adj: j_polach@email.cz Upravit Zmazat
zestfully nadšeně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zestfulness nadšení n: J. Polach Upravit Zmazat
zestily adv: Upravit Zmazat
zesty pikantní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zesty plný nadšení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zeta zeta n: řecké písmeno Z PetrV Upravit Zmazat
Zetland Upravit Zmazat
zeugma odchylka od větné vazby Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zeugma vícečlenná podmíněná gramatická vazba n: odchylka od správné větné stavby spočívající ve spojení souřadných členů vazebným vztahem patřícím jen k jednomu z nich Jakub Kalousek Upravit Zmazat
Zeus Zeus [jmén.] [myt.] Upravit Zmazat
ZEV vozidlo s nulovými emisemi [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
Zhengzhou město - Čína n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Zhukov Upravit Zmazat
zibet cibetka [bio.] živočich tata Upravit Zmazat
zidovudine n: Upravit Zmazat
Ziegfeld Upravit Zmazat
Ziegler Ziegler n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
zig n: Upravit Zmazat
ZIG nulové zvýšení na stupnici [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zig when you should zag Upravit Zmazat
zig zag drainage blesková drenáž [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zig-zag cik cak adv: tata; xHire Upravit Zmazat
zig-zag cikcak adv: tata; xHire Upravit Zmazat
zig-zag klikatě adv: tata Upravit Zmazat
zig-zag fold paper skládaný papír tata Upravit Zmazat
zigadene n: Upravit Zmazat
ziggurat ziggurat Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zigzag cik-cak tata Upravit Zmazat
zigzag cikcak Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zigzag kličkovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zigzag klikatá čára či cesta tata Upravit Zmazat
zigzag klikatě Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zigzag klikatý adj: PetrV Upravit Zmazat
zigzag ostrá zatáčka nebo úhel tata Upravit Zmazat
zigzag clover jetel prostřední [bio.] rostlina tata Upravit Zmazat
zigzag drainage protisměrná drenáž [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zigzag goldenrod n: Upravit Zmazat
zigzag road klikatá cesta tata Upravit Zmazat
zigzag road serpentina tata Upravit Zmazat
zigzag rule skládací metr tata Upravit Zmazat
zikkurat n: Upravit Zmazat
zikurat n: Upravit Zmazat
zilch nic n: [hovor.] [amer.] PetrV Upravit Zmazat
zilch nula n: [hovor.] [amer.] PetrV Upravit Zmazat
zill n: Upravit Zmazat
zillion obrovské množství n: [hovor.] PetrV Upravit Zmazat
zillions miliardy n: pl. [hovor.] ve významu obrovského, blíže nespecifikovaného množství PetrV Upravit Zmazat
Zimbabwe Zimbabwe n: [zem.] PetrV Upravit Zmazat
Zimbabwean Zimbabwan n: PetrV Upravit Zmazat
Zimbalist Upravit Zmazat
Zimmerman Zimmerman n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
zinc zinek n: [chem.] Upravit Zmazat
zinc blende n: Upravit Zmazat
zinc cadmium sulfide n: Upravit Zmazat
zinc chloride chlorid zinečnatý [chem.] PV Upravit Zmazat
zinc deficiency n: Upravit Zmazat
zinc ointment n: Upravit Zmazat
zinc oxide oxid zinečnatý n: [chem.] web Upravit Zmazat
zinc sulfate sulfid zinečnatý n: [chem.] Milan Svoboda Upravit Zmazat
zinc sulphate n: Upravit Zmazat
zinc vitriol n: Upravit Zmazat
zinc white n: Upravit Zmazat
zinfandel druh červeného vína Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zing elán n: Petr Prášek Upravit Zmazat
zinger eso n: [slang.] tata Upravit Zmazat
zinger mimořádný překvapující úspěch n: [slang.] tata Upravit Zmazat
zinger pérový závěs Pavel Cvrček Upravit Zmazat
zinger sekáč n: [slang.] člověk, který má šmrnc PetrV Upravit Zmazat
zinger šlágr n: [slang.] tata Upravit Zmazat
zinger trhák n: [slang.] tata Upravit Zmazat
zingerone zingeron Pavel Cvrček Upravit Zmazat
zingy pikantní Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zinkenite n: Upravit Zmazat
zinnia cínie n: [bot.] Martin Ligač Upravit Zmazat
zinnwaldite n: Upravit Zmazat
Zinsser Upravit Zmazat
Zion Sión n: [zem.] [náb.] chrámová hora v Jeruzalémě PetrV Upravit Zmazat
Zion Zion n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Zionism sionismus n: PetrV Upravit Zmazat
Zionist sionista n: PetrV Upravit Zmazat
Zionist sionistka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zionists sionisté n: pl. PetrV Upravit Zmazat
Zions Upravit Zmazat
zip elán n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zip energie n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zip svištět v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zip šmrnc n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zip uhánět v: Petr Prášek Upravit Zmazat
zip zapnout v: na zip Petr Prášek Upravit Zmazat
zip zavřít v: na zip Petr Prášek Upravit Zmazat
zip zdrhovadlo Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zip zip n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
ZIP poštovní směrovací číslo n: [amer.] web Upravit Zmazat
ZIP PSČ n: [amer.] poštovní směrovací číslo web Upravit Zmazat
zip by v: Upravit Zmazat
zip code poštovní směrovací číslo n: [amer.] PSČ PetrV Upravit Zmazat
zip gun primitivní pistole vyrobená podomácku n: tata Upravit Zmazat
zip it sklapnout v: Pino Upravit Zmazat
zip on zapínat se tata Upravit Zmazat
zip on zapnout tata Upravit Zmazat
zip on zapnout se tata Upravit Zmazat
zip up v: Upravit Zmazat
zip-fastener zdrhovadlo zvané zip tata Upravit Zmazat
zip-tie stahovací pásek Marek Běl Upravit Zmazat
zip-tie vázací pásek Marek Běl Upravit Zmazat
zip-ties stahovací pásky Marek Běl Upravit Zmazat
zip-ties vázací pásky Marek Běl Upravit Zmazat
zipp in sbalit v: MiCh Upravit Zmazat
zipped Upravit Zmazat
zipper zip n: [amer.] PetrV Upravit Zmazat
zipperhead člověk s omezenými obzory Pavel Cvrček Upravit Zmazat
zipping zavírání zipu Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zippo energický [hovor.] Pavel Cvrček Upravit Zmazat
zippy energický adj: [hovor.] PetrV Upravit Zmazat
zippy plný elánu adj: [hovor.] PetrV Upravit Zmazat
zippy živý adj: [hovor.] PetrV Upravit Zmazat
zircon zirkon n: nerost, křemičitan zirkonia PetrV Upravit Zmazat
zirconia n: Upravit Zmazat
zirconia oxid zirkoničitý Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zirconium zirkonium n: [chem.] PetrV Upravit Zmazat
zirconium dioxide n: Upravit Zmazat
zirconium oxide n: Upravit Zmazat
zirconium silicate n: Upravit Zmazat
zit beďar n: PetrV Upravit Zmazat
zit pupínek na kůži n: PetrV Upravit Zmazat
zit uher n: PetrV Upravit Zmazat
zither citera n: PetrV Upravit Zmazat
zithern n: Upravit Zmazat
ziti n: Upravit Zmazat
zizz n: Upravit Zmazat
zloty zlotý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
ZNT ZiffNeT [zkr.] Upravit Zmazat
zoanthropy n: Upravit Zmazat
zodiac zodiak n: 12 znamení zvěrokruhu tata Upravit Zmazat
zodiac zvěrokruh n: Upravit Zmazat
zodiac zvířetník n: jk Upravit Zmazat
zodiacal zvířetníkový adj: [astr.] PetrV Upravit Zmazat
zodiacal zvěrokruhový adj: [astr.] PetrV Upravit Zmazat
zodiacal light n: Upravit Zmazat
Zoe ženské křestní jméno n: [female] [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
zoescope stroboskop tata Upravit Zmazat
zoetrope stroboskop n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zoftig adj: Upravit Zmazat
zoic adj: Upravit Zmazat
Zola Upravit Zmazat
Zolaesque adj: Upravit Zmazat
Zomba město - Malawi n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
zombi n: Upravit Zmazat
zombi spirit n: Upravit Zmazat
zombie mátoha n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zombie nedomrlec n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zombie zombie n: PetrV Upravit Zmazat
zombie spirit n: Upravit Zmazat
zona n: Upravit Zmazat
zona pellucida n: Upravit Zmazat
zonal zónový Upravit Zmazat
zonal pelargonium n: Upravit Zmazat
zonally zónově Upravit Zmazat
zonary adj: Upravit Zmazat
zonation pásmovitost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zonation zonálnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zone pásmo Upravit Zmazat
zone zóna Upravit Zmazat
zone fire n: Upravit Zmazat
zone of interior n: Upravit Zmazat
Zpět