Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
z z Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Z's Upravit Zmazat
z-axis osa Z s tata Upravit Zmazat
Z-diode z-dioda n: [el.] tata Upravit Zmazat
Z-diode Zenerova dioda n: [el.] tata Upravit Zmazat
zabaglione n: Upravit Zmazat
Zachary Zachariáš n: [jmén.] PetrV Upravit Zmazat
zaehrte podoustev říční n: tata Upravit Zmazat
zaftig adj: Upravit Zmazat
zag n: Upravit Zmazat
Zagreb Záhřeb n: [zem.] hlavní město Chorvatska Milan Svoboda Upravit Zmazat
Zaire Zair n: [zem.] dnešní Demokratická republika Kongo Milan Svoboda Upravit Zmazat
Zairean adj: Upravit Zmazat
Zairean Zairský adj: [zem.] Ondřej Světlík Upravit Zmazat
Zairese adj: Upravit Zmazat
Zairian Zaiřan n: PetrV Upravit Zmazat
Zama Upravit Zmazat
zaman n: Upravit Zmazat
zamang n: Upravit Zmazat
Zambezi Zambezi n: [zem.] PetrV Upravit Zmazat
Zambia Zambie n: [zem.] PetrV Upravit Zmazat
Zambian Zambijec n: PetrV Upravit Zmazat
zamia n: Upravit Zmazat
zamia family n: Upravit Zmazat
Zan Zan n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
zander candát tata Upravit Zmazat
zander candát obecný tata Upravit Zmazat
zander candát velký tata Upravit Zmazat
Zanuck Upravit Zmazat
zany bláznivý adj: PCR Upravit Zmazat
zany bláznovský adj: [hovor.] PetrV Upravit Zmazat
zany hňup n: PetrV Upravit Zmazat
zany kašpar n: PetrV Upravit Zmazat
zany komický adj: PCR Upravit Zmazat
Zanzibar Zanzibar n: [zem.] město - Tanzanie PetrV Upravit Zmazat
zap odprásknout v: [slang.] [amer.] PetrV Upravit Zmazat
zap přepínat v: televizní program Petr Prášek Upravit Zmazat
Zapata Upravit Zmazat
Zapotec adj: Upravit Zmazat
zapper dálkový ovladač n: RKAN Upravit Zmazat
zapper přístroj, který zabíjí hmyz elektrickým proudem [amer.] tata Upravit Zmazat
zapping ničení n: tata Upravit Zmazat
zapping vymazání n: např. elektronické paměti tata Upravit Zmazat
Zarathustra Upravit Zmazat
zarf n: Upravit Zmazat
zart ježovka [bio.] živočich tata Upravit Zmazat
zawn dutina tata Upravit Zmazat
zawn jeskyně tata Upravit Zmazat
zayin n: Upravit Zmazat
ZBB Upravit Zmazat
Zea Upravit Zmazat
zeal elán pro něco (for...) n: tata Upravit Zmazat
zeal horlivost n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
zeal nadšení n: tata Upravit Zmazat
zeal úsilí n: Ota Upravit Zmazat
zeal zápal n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
Zealand Zéland n: [zem.] PetrV Upravit Zmazat
zealot fanatik n: PetrV Upravit Zmazat
zealot horlivec n: PetrV Upravit Zmazat
zealot nadšenec n: PetrV Upravit Zmazat
zealot zélóta n: [hist.] stoupenec nacionalistické židovské strany v Judei za dob římské nadvlády PetrV Upravit Zmazat
zealotry fanatismus n: PetrV Upravit Zmazat
zealotry horlivost n: PetrV Upravit Zmazat
zealous horlivý adj: PetrV Upravit Zmazat
zealous nadšený adj: Ritchie Upravit Zmazat
zealously horlivě adv: PetrV Upravit Zmazat
zealousness horlivost n: PetrV Upravit Zmazat
zealousness zanícenost n: PetrV Upravit Zmazat
zeaxanthin n: Upravit Zmazat
zebra zebra n: Upravit Zmazat
zebra crossing přechod pro chodce n: [brit.] Cascaval Upravit Zmazat
zebra finch n: Upravit Zmazat
zebra mussel n: Upravit Zmazat
zebra orchid n: Upravit Zmazat
zebra-tailed lizard n: Upravit Zmazat
zebras zebry n: pl. PetrV Upravit Zmazat
zebrawood n: Upravit Zmazat
zebrawood family n: Upravit Zmazat
zebrawood tree n: Upravit Zmazat
zebu zebu n: PetrV Upravit Zmazat
zed n: Upravit Zmazat
zee n: Upravit Zmazat
Zeeman Upravit Zmazat
Zeiss Zeiss n: vl. jm., optik, mechanik, firma J. Polach Upravit Zmazat
Zeiss Zeiss n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
zeitgeist duch doby n: PetrV Upravit Zmazat
Zellerbach Upravit Zmazat
Zen Zen n: [náb.] jeden z čínskojaponských směrů buddhismu PetrV Upravit Zmazat
Zen Buddhism Upravit Zmazat
zenith vrchol n: slávy, kariéry apod. PetrV Upravit Zmazat
zenith zenit n: [astr.] PetrV Upravit Zmazat
zenithal zenitový adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zennist Upravit Zmazat
Zeno Upravit Zmazat
zeolite zeolit n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zep n: Upravit Zmazat
zephyr vánek n: [bás.] [zast.] PetrV Upravit Zmazat
zeppelin vzducholoď Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zeppelin Zeppelin n: [let.] web Upravit Zmazat
zero nula n: Upravit Zmazat
zero nulovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zero nulový adj: Petr Prášek Upravit Zmazat
zero nultý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zero vynulovat v: Petr Prášek Upravit Zmazat
zero zero n: japonská stíhačka z 2. světové války Upravit Zmazat
zero žádný adj: jose Upravit Zmazat
zero base budget Upravit Zmazat
zero coupon bond n: Upravit Zmazat
zero discharge goal cíl nulového vypouštění [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zero growth nulový růst n: web Upravit Zmazat
zero growth nulový základ n: web Upravit Zmazat
zero hour hodina H n: PetrV Upravit Zmazat
zero hour kritický okamžik n: [přen.] PetrV Upravit Zmazat
zero in nastavit v: tata Upravit Zmazat
zero in zacílit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zero in zafixovat v: tata Upravit Zmazat
zero in zamířit v: střelnou zbraň tata Upravit Zmazat
zero in on soustředit se na něco v: tata Upravit Zmazat
zero in on zaměřit na něco v: tata Upravit Zmazat
zero in on zaměřit se na něco v: tata Upravit Zmazat
zero indicator nulový příznak tata Upravit Zmazat
zero inflation nulová inflace tata Upravit Zmazat
zero kill potlačení nul tata Upravit Zmazat
zero kill vyloučení nul tata Upravit Zmazat
zero lash nulová vůle tata Upravit Zmazat
zero meridian greenwichský poledník tata Upravit Zmazat
zero meridian hlavní poledník tata Upravit Zmazat
zero meridian nultý poledník tata Upravit Zmazat
zero point n: Upravit Zmazat
zero population growth nulový populační přírůstek Pavel Cvrček Upravit Zmazat
zero population growth nulový přírustek obyvatelstva tata Upravit Zmazat
zero rating for VAT nulová sazba daně z přidané hodnoty (DPH) tata Upravit Zmazat
zero saving Upravit Zmazat
zero tolerance n: Upravit Zmazat
zero-coupon bond n: Upravit Zmazat
zero-coupon security n: Upravit Zmazat
zero-day nultého dne adj: Security web Upravit Zmazat
zero-rated nezdanitelný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zero-sum s nulovým součtem Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zero-sum game hra s nulovým součtem [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zero-sum gamea Upravit Zmazat
zero-tolerance policy n: Upravit Zmazat
zeroed vynulovat v: PetrV Upravit Zmazat
zeroes nuly Upravit Zmazat
zeroing nulování Upravit Zmazat
zeros nuly n: pl. PetrV Upravit Zmazat
zeroth nultý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zeroth law of thermodynamics n: Upravit Zmazat
zest elán n: Nijel Upravit Zmazat
zest chuť n: do života joe@hw.cz Upravit Zmazat
zest koření n: tata Upravit Zmazat
zest nadšení n: joe@hw.cz Upravit Zmazat
zest pikantní příchuť n: tata Upravit Zmazat
zest radost n: Nijel Upravit Zmazat
zest říz n: tata Upravit Zmazat
zest šmrnc n: tata Upravit Zmazat
zestful nadšený adj: j_polach@email.cz Upravit Zmazat
zestfully nadšeně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zestfulness nadšení n: J. Polach Upravit Zmazat
zestily adv: Upravit Zmazat
zesty pikantní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zesty plný nadšení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zeta zeta n: řecké písmeno Z PetrV Upravit Zmazat
Zetland Upravit Zmazat
zeugma odchylka od větné vazby Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zeugma vícečlenná podmíněná gramatická vazba n: odchylka od správné větné stavby spočívající ve spojení souřadných členů vazebným vztahem patřícím jen k jednomu z nich Jakub Kalousek Upravit Zmazat
Zeus Zeus [jmén.] [myt.] Upravit Zmazat
ZEV vozidlo s nulovými emisemi [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
Zhengzhou město - Čína n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Zhukov Upravit Zmazat
zibet cibetka [bio.] živočich tata Upravit Zmazat
zidovudine n: Upravit Zmazat
Ziegfeld Upravit Zmazat
Ziegler Ziegler n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
zig n: Upravit Zmazat
ZIG nulové zvýšení na stupnici [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zig when you should zag Upravit Zmazat
zig zag drainage blesková drenáž [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zig-zag cik cak adv: tata; xHire Upravit Zmazat
zig-zag cikcak adv: tata; xHire Upravit Zmazat
zig-zag klikatě adv: tata Upravit Zmazat
zig-zag fold paper skládaný papír tata Upravit Zmazat
zigadene n: Upravit Zmazat
ziggurat ziggurat Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zigzag cik-cak tata Upravit Zmazat
zigzag cikcak Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zigzag kličkovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zigzag klikatá čára či cesta tata Upravit Zmazat
zigzag klikatě Zdeněk Brož Upravit Zmazat
zigzag klikatý adj: PetrV Upravit Zmazat
zigzag ostrá zatáčka nebo úhel tata Upravit Zmazat
zigzag clover jetel prostřední [bio.] rostlina tata Upravit Zmazat
zigzag drainage protisměrná drenáž [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
zigzag goldenrod n: Upravit Zmazat
zigzag road klikatá cesta tata Upravit Zmazat
zigzag road serpentina tata Upravit Zmazat
zigzag rule skládací metr tata Upravit Zmazat
zikkurat n: Upravit Zmazat
zikurat n: Upravit Zmazat
zilch nic n: [hovor.] [amer.] PetrV Upravit Zmazat
Zpět