Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
y axes osy y n: pl. [mat.] PetrV Upravit Zmazat
y axis osa y n: [mat.] PetrV Upravit Zmazat
Y chromosome chromozóm Y n: web Upravit Zmazat
y'all vám všem pron: you all PetrV Upravit Zmazat
y-axes osy y Zdeněk Brož Upravit Zmazat
y-axis osa y n: [mat.] PetrV Upravit Zmazat
Y-cable kabelová rozdvojka n: Pino Upravit Zmazat
Y-fronts slipy n: Pino Upravit Zmazat
Y-shaped adj: Upravit Zmazat
Y2K rok 2000 [zkr.] Upravit Zmazat
Y2K compliant funkční i po roce 2000 n: Milan Svoboda Upravit Zmazat
ya ano Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
ya young adult Zdeněk Brož Upravit Zmazat
YABA Yet Another Bloody Acronym [zkr.] Upravit Zmazat
YAC are You Available to Chat? [zkr.] Upravit Zmazat
yacca n: Upravit Zmazat
yacca podocarp n: Upravit Zmazat
yacht jachta n: Upravit Zmazat
yacht provozovat jachting v: Upravit Zmazat
yacht chair n: Upravit Zmazat
yacht club jachtový klub n: Kemo Upravit Zmazat
yacht race n: Upravit Zmazat
yachting jachting n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yachting cap n: Upravit Zmazat
yachtsman jachtař n: Martin Ligač Upravit Zmazat
yachtsmen jachtaři n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yachtswoman jachtařka n: Martin Ligač Upravit Zmazat
yack hlasitá mluva n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yack kecání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yack únavně mluvit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yack away v: Upravit Zmazat
yada Upravit Zmazat
YADS Yet Another DOS Shell [zkr.] Upravit Zmazat
YAFA Yet Another "Fine" Acronym [zkr.] Upravit Zmazat
YAFIYGI You Asked For It, You Got It [zkr.] Upravit Zmazat
YAG laser ytrium-aluminium-granátový laser n: [chem.] [fyz.] web Upravit Zmazat
Yagi Yagi n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
yah pfuj! Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yahoo juchú interj: radostný pokřik (mořeplavce, jachtaře) Martin Ligač Upravit Zmazat
Yahveh Jahve n: [jmén.] [náb.] PetrV Upravit Zmazat
Yahweh Jahve n: [jmén.] [náb.] PetrV Upravit Zmazat
Yajur-Veda Jadžur véda n: Jeden ze 4 základních filozoficko-náboženských spisů hinduismu Dayalpuri Upravit Zmazat
yak jak n: [zoo.] zvíře Martin Ligač Upravit Zmazat
yak butter jačí máslo n: (máslo z jaka) Věroš Kaplan Upravit Zmazat
yak's milk n: Upravit Zmazat
yakety-yak n: Upravit Zmazat
Yakima okres v USA n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
yakuza n: Upravit Zmazat
Yale Yale [jmén.] [zem.] Martin Ligač Upravit Zmazat
Yale Yale n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Yalta Jalta n: [jmén.] [zem.] web Upravit Zmazat
Yalu Upravit Zmazat
yam jam n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yam sladký brambor n: Josef Upravit Zmazat
yam bean n: Upravit Zmazat
yam family n: Upravit Zmazat
yam plant n: Upravit Zmazat
Yama Jama n: bůh smrti v hinduismu Dayalpuri Upravit Zmazat
Yamaha Yamaha japonská firma Upravit Zmazat
yammer naříkání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yammer remcat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yammerer fňukal v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yamoussoukro město - Pobřeží Slonoviny n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
YANETUT You Are Not Expected To Understand This [zkr.] Upravit Zmazat
yang jang n: staročínský kladný mužský princip světla PetrV Upravit Zmazat
Yangon město - Barma n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Yangtze Jang-c' tiang [jmén.] řeka v Číně web Upravit Zmazat
yank škubnout v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yank trhnout v: slady Upravit Zmazat
yanked vytrhnutý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yankee americký adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yankee Američan n: člověk, který žije v severních státech USA; též voják, který bojoval v amer. občanské válce za stranu Unie Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yankee Jenký n: [amer.] člověk, který žije v severních státech USA; též voják, který bojoval v amer. občanské válce za stranu Unie PetrV Upravit Zmazat
Yankee Yankee n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
yankeeland amerika n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yankees posměšně Američané n: pl. posměšné označení h0das Upravit Zmazat
yanker n: Upravit Zmazat
yanking škubání web Upravit Zmazat
yanking vytrhává v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yanking vytrhnutí n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yanks vytrhává v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yankton okres v USA n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
yanquapin n: Upravit Zmazat
YAOTM Yet Another Off-Topic Message [zkr.] Upravit Zmazat
Yaounde hl.m. - Kamerun n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
yap hafat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yap žvanit v: [slang.] web Upravit Zmazat
yap away v: Upravit Zmazat
yard ráhno n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yard dvorek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yard dvůr n: Upravit Zmazat
yard nádvoří n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yard glass tři stopy vysoká sklenice na jeden yard piva n: viz long glass Petr Prášek Upravit Zmazat
yard goods metrové zboží Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yard grass pěstěný trávník n: BartyCok Upravit Zmazat
yard line yardová linie n: [sport.] Americký fotbal; rovnoběžná čára s brankovou, udávajíci pozici na hřišti BartyCok Upravit Zmazat
yard marker značka yardu n: Americký fotbal; značka označující yardovou linii web Upravit Zmazat
yard measure pravítko BartyCok Upravit Zmazat
yard sale garážový prodej Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yard-long bean n: Upravit Zmazat
yardage délka v yardech n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yardarm část lodi n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yarder n: Upravit Zmazat
yardgrass n: Upravit Zmazat
yardie n: Upravit Zmazat
yardman dělník na venkovní práce n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yardmaster posunovač na nadraží n: [žel.] BartyCok Upravit Zmazat
yards yardy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yardstick měřítko n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yardsticks měřítka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yaren hl.m. - Nauru n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
yarmelke židovská pokrývka hlavy Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yarmulka n: Upravit Zmazat
yarmulke jarmulka n: malá kruhová čepička nošená na temeni hlavy židovskými muži PetrV Upravit Zmazat
yarn historka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yarn příze n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yarn vlákno n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yarn-dye v: Upravit Zmazat
yarn-dyed Upravit Zmazat
yarn-spinning adj: Upravit Zmazat
yarns vlákna n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yaroslavl Jaroslavl n: [jmén.] [zem.] Upravit Zmazat
yarrow řebříček n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yashmac n: Upravit Zmazat
yashmak n: Upravit Zmazat
Yastrzemski Upravit Zmazat
yataghan jatagan n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yates Yates n: [jmén.] příjmení, okres v USA Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
yatobyo n: Upravit Zmazat
Yaunde Upravit Zmazat
yaupon holly n: Upravit Zmazat
yautia n: Upravit Zmazat
yaw odbočení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yaw odbočovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yaw odchýlení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yaw odchýlit se v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yaw vybočit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawl jola n: [lod.] člun web Upravit Zmazat
yawn jícen n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawn nuda n: [přen.] PetrV Upravit Zmazat
yawn otvor n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawn zet v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawn zívání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawn zívat v: PetrV Upravit Zmazat
yawn zívnout v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawn zívnutí n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawner zívající osoba n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawning zívání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawningly zívavě adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yawp v: Upravit Zmazat
yaws infekční tropická nemoc n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yay hurá interj: Pino Upravit Zmazat
yay jupí interj: Pino Upravit Zmazat
Yb Upravit Zmazat
YBYSA You Bet Your Sweet Ass [zkr.] Upravit Zmazat
YCDBSOYA You Can't Do Business Sitting On Your Ass! [zkr.] Upravit Zmazat
YCDBWYCID You Can't Do Business When Your Computer Is Down! [zkr.] Upravit Zmazat
YCLIU You Can Look It Up [zkr.] Upravit Zmazat
ye vy pron: [zast.] web Upravit Zmazat
yea ano Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Yeager Yeager n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
yeah ano Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yeah jo Zdeněk Brož Upravit Zmazat
year roce Upravit Zmazat
year ročník Upravit Zmazat
year rok Upravit Zmazat
year before last předloni Zdeněk Brož Upravit Zmazat
year dot n: Upravit Zmazat
year of grace n: Upravit Zmazat
year of studies ročník Upravit Zmazat
year old letý Zdeněk Brož Upravit Zmazat
year-around adj: Upravit Zmazat
year-end konec finančního roku Zdeněk Brož Upravit Zmazat
year-on-year meziroční adj: Ivan Masár Upravit Zmazat
year-on-year change Upravit Zmazat
year-round celoročně adv: Martin Ligač Upravit Zmazat
yearbook ročenka n: Martin Ligač Upravit Zmazat
yearling jednoleté zvíře n: Pino Upravit Zmazat
yearling jednoroček n: Pino Upravit Zmazat
yearlong celoroční adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yearlong roční adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yearlong trvající jeden rok Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yearly každoročně Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yearly roční Upravit Zmazat
yearly ratea Upravit Zmazat
yearn toužit Upravit Zmazat
yearn for toužit po Upravit Zmazat
yearn for zatoužit po Upravit Zmazat
yearned toužený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yearned-for adj: Upravit Zmazat
yearner n: Upravit Zmazat
yearning touha Upravit Zmazat
yearning toužení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yearningly toužebně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yearnings touhy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
years léta Upravit Zmazat
years roky pl. Upravit Zmazat
years to come budoucno Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
yeas ano pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
yeast droždí Upravit Zmazat
Zpět