Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
x lower-case letter x [lingv.] mamm Upravit Zmazat
x neznámé [obec.] neznámý člověk Mr.X, neznámý plyn,vir virus x,neznámá hodnota value x;dále tvar x,přeškrtnuto,porucha,označit křížkem mamm Upravit Zmazat
x small letter x [lingv.] mamm Upravit Zmazat
X desetidolarová bankovka n: [amer.] mamm Upravit Zmazat
X křesťan [náb.] mamm Upravit Zmazat
x address adresa x n: [it.] mamm Upravit Zmazat
X chromosome chromozóm X n: [bio.] párový (pohlavní) chromozóm X (řec. chroma = barva, soma = tělo) mamm Upravit Zmazat
x coordinate souřadnice x n: [mat.] odvozeně i osa x mamm Upravit Zmazat
x datum line podélná souřadnicová čára n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x letter písmeno x n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
x marks the spot x označuje místo [obec.] mamm Upravit Zmazat
x operator operátor vzájemného vztahu výrazů n: [tech.] znak značící vzájemný vztah výrazů mezi kterými leží mamm Upravit Zmazat
x or operator operátor or n: [tech.] operátor značící vztah "buď, anebo" mamm Upravit Zmazat
X rated mládeži nepřístupné adj: [hovor.] PetrV Upravit Zmazat
X rated s hvězdičkou adj: [hovor.] film, pořad apod. PetrV Upravit Zmazat
x ray paprsek x n: [zast.] WiruZ Upravit Zmazat
x to the nth x na n-tou [mat.] mamm Upravit Zmazat
X Window system okenní systém X n: [it.] síťově orientované GUI pro platformu unixe-like os mamm Upravit Zmazat
X's atmosférické poruchy n: pl. [el.] mamm Upravit Zmazat
x-axes osy x n: pl. [mat.] mamm Upravit Zmazat
x-axis osa x n: [mat.] WiruZ Upravit Zmazat
x-axis úsečková souřadnice n: [mat.] mamm Upravit Zmazat
X-band kmitočtové pásmo n: [tech.] 5,2 - 10,9 GHz logbun Upravit Zmazat
x-bit vrtací korunka n: [tech.] s ostřím ve tvaru X logbun Upravit Zmazat
x-contact kontakt relé n: [el.] spínající v kombinaci nejdříve logbun Upravit Zmazat
x-cross member křížový příčný nosník n: [aut.] mamm Upravit Zmazat
x-datum line podélná souřadnicová čára n: [it.] u děrného štítku mamm Upravit Zmazat
x-decoder dekoder řádek n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-frame křížový rám n: [aut.] mamm Upravit Zmazat
x-hair nitkový kříž n: [voj.] mamm Upravit Zmazat
x-height výše minusek n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-height výška liter n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-height výška malých liter n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-line řádkový vodič n: [it.] mamm Upravit Zmazat
X-linked adj: Upravit Zmazat
x-out vyškrtnout v: [obec.] přeškrtnout část textu řadou písmen x mamm Upravit Zmazat
x-plates desky vodorovného vychylování n: pl. [el.] použití v obrazovkách mamm Upravit Zmazat
x-punch děrování v jedenáctkovém řádku v: [neobv.] mamm Upravit Zmazat
x-radiation rentgenové záření n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
x-radiation Roentgenovo záření n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
x-radiation záření X n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
X-radiation ozáření rentgenem v: [neobv.] mamm Upravit Zmazat
X-radiation ozařování rentgenem v: [neobv.] mamm Upravit Zmazat
x-ray rentgen n: [med.] WiruZ Upravit Zmazat
x-ray rentgenovat v: [med.] have an ~ taken = dát si udělat rentgen mamm Upravit Zmazat
x-ray rentgenové záření n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray rentgenový paprsek n: [fyz.] WiruZ Upravit Zmazat
x-ray rentgenový snímek n: [med.] WiruZ Upravit Zmazat
x-ray absorbing glass sklo pohlcující rentgenové paprsky n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray absorption absorpce rentgenového záření n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray analysis rentgenová analýza n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray apparatus rentgenový přístroj n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
x-ray astronomy rentgenová astronomie n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
x-ray control ovládání rentgenu n: [med.] mamm Upravit Zmazat
x-ray crystallography rentgenová krystalografie n: [tech.] logbun Upravit Zmazat
x-ray crystallography strukturní krystalografie n: [tech.] logbun Upravit Zmazat
x-ray detection kontrola rentgenovými paprsky n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray diffraction rentgenová difrakce n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray diffraction pattern rentgenogram n: [tech.] logbun Upravit Zmazat
x-ray examination rentgenování v: [med.] mamm Upravit Zmazat
x-ray exemination rentgenové vyšetření n: [med.] mamm Upravit Zmazat
x-ray film rentgenový film n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
x-ray fluorescence rentgenová fluorescence n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray gloves ochranné rukavice proti rentgenovému záření n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray image amplifier zesilovač rentgenového obrazu n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray lithography rentgenová litografie n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray microscopy rentgenová mikroskopie n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray photograph rentgenogram n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray photograph rentgenový snímek n: [med.] mamm Upravit Zmazat
x-ray photography rentgenografie n: [tech.] [med.] mamm Upravit Zmazat
x-ray picture rentgenový snímek n: [med.] {en x-ray photograph} mamm Upravit Zmazat
x-ray reflection rentgenový odraz n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray refraction rentgenová refrakce n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray scannig metoda zjišťování vad v pevných materiálech pomocí rentgenu n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray source rentgenový zdroj n: [astr.] mamm Upravit Zmazat
x-ray specter rentgenové spektrum n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray spectroscopy rentgenová spektroskopie n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray spectrum rentgenové spektrum n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray spectrum spektrum rentgenového záření n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray star rentgenová hvězda n: [astr.] mamm Upravit Zmazat
x-ray telescope rentgenový teleskop n: [astr.] mamm Upravit Zmazat
x-ray testing rentgenová kontrola n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray testing rentgenování v: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray therapy rentgenoterapie n: [med.] mamm Upravit Zmazat
x-ray therapy rentgenová terapie n: [med.] mamm Upravit Zmazat
x-ray transmitting glass sklo propouštějící rentgenové záření n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray tube rentgenka n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray tube rentgenová výbojka n: [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray tubes rentgenové výbojky n: pl. [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-ray unit jednotka rentgenového záření a záření gama n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-ray unit rentgenový přístroj n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-rays paprsky X n: pl. [obec.] mamm Upravit Zmazat
x-rays rentgenové paprsky n: pl. [fyz.] mamm Upravit Zmazat
x-row jedenáctkový řádek na děrném štítku n: [it.] mamm Upravit Zmazat
x-selector jedmístný volič n: [it.] mamm Upravit Zmazat
x-unit jednotka X n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
x-y display souřadnicové zobrazování n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-y plotter souřadnicový zapisovač n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x-y recording souřadnicový záznam n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
x/y recorder poměrový zapisovač n: [el.] logbun Upravit Zmazat
x/y recorder souřadnicový zapisovač n: [el.] logbun Upravit Zmazat
xanthate xantogenan n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xanthate xantogenát n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xanthein xantein n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xantheine xantein n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xanthelasma n: Upravit Zmazat
xanthemia n: Upravit Zmazat
xanthene xanten n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xanthic xanthinový adj: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xanthic xantinový adj: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xanthic žlutavý adj: [bot.] mamm Upravit Zmazat
xanthic žlutý adj: [bot.] ~ flowers mamm Upravit Zmazat
xanthic acid kyselina xantogenová n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xanthin xantin n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xanthin žluť mořenová n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xanthine xantin n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
Xanthippe xantipa [obec.] mamm Upravit Zmazat
xanthochroi světlovlasí lidé [bio.] mamm Upravit Zmazat
xanthoma xantoblastom [med.] mamm Upravit Zmazat
xanthoma xantom nádorový [med.] mamm Upravit Zmazat
xanthomatosis n: Upravit Zmazat
xanthomelanous černovlasý a žluté pleti [bio.] mamm Upravit Zmazat
xanthomonad n: Upravit Zmazat
xanthone xanton n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xanthophyll xantofyl n: [bot.] mamm Upravit Zmazat
xanthopsia xantopsie n: [med.] mamm Upravit Zmazat
xanthopterin xantopterin n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xanthosis n: Upravit Zmazat
xanthous nažloutlý adj: [obec.] mamm Upravit Zmazat
xanthous žlutavý adj: [obec.] mamm Upravit Zmazat
xanthous žlutý adj: [bio.] mamm Upravit Zmazat
xanthus xanthus n: [bio.] sporolující bakterie Myxococcus xanthus mamm Upravit Zmazat
xanthydrol xanthydrol n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
Xantipe Xantipa n: [jmén.] {en Xanthippe} mamm Upravit Zmazat
Xavier Xaver n: [male] [jmén.] mamm Upravit Zmazat
Xavier Xaverius n: [male] [jmén.] sv. František Xaverský mamm Upravit Zmazat
Xavier Xavier n: [male] [jmén.] mužské křestní jméno, anglické příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Xe Xenon [zkr.] [chem.] {en xenon} from Greek's word for stranger, is a rare gas that was extracted from the atmosphere mamm Upravit Zmazat
XE eXtended Edition [zkr.] BinkleyTerm XE or short BT-XE, program for receiving and sending mail and files within FidoNet mamm Upravit Zmazat
xebec šebeka n: [lod.] trojstěžník s latinskými plachtami na Středozemním moři mamm Upravit Zmazat
Xenakis Xenakis [jmén.] Iannis Xenakis, hudební teoretik Upravit Zmazat
xenia xenie [bio.] mamm Upravit Zmazat
Xenia Xenia n: [female] [jmén.] ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
xenial pohostinný adj: [obec.] týkající se pohostinnosti, ~ customs = pohostinné zvyky mamm Upravit Zmazat
Xenix Xenix n: [it.] operační systém, klon Unixu vytvořený Microsoftem PetrV Upravit Zmazat
xenobiotic xenobiotikum [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
xenogamy xenogamie n: [bot.] křížení mamm Upravit Zmazat
xenogenesis n: Upravit Zmazat
xenoglossia xenoglosie n: [psych.] schopnost hovořit v hypnotickém stavu jazykem, který se hypnotizovaná osoba nikdy neučila mamm Upravit Zmazat
xenograft štěp z cizí tkáně n: [med.] (při transplantaci) převzatá tkáň z jiného živočišného druhu mamm Upravit Zmazat
xenolith xenolit n: [geol.] mamm Upravit Zmazat
xenomorphic xenomorfní adj: [geol.] mamm Upravit Zmazat
xenon xenon n: [chem.] prvek VIII skupiny(vzácné/inertní plyny);zaplněné s,p orbitaly valenční vrstvy zapřičiňují nereaktivnost;plnění žárovek výbojek osvětlovacích trubic;získává se frakční destilací kapalného vzduchu;existují sloučeniny Xe WiruZ Upravit Zmazat
xenon lamp xenonová výbojka n: [chem.] mamm Upravit Zmazat
xenophobe xenofob n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
xenophobia nenávist k cizincům n: [obec.] fjey Upravit Zmazat
xenophobia xenofobie n: [obec.] WiruZ Upravit Zmazat
xenophobic xenofobní adj: [obec.] WiruZ Upravit Zmazat
Xenophon Xenofón n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
xenosaprobity xenosaprobita [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
xenotime n: Upravit Zmazat
xenotransplant n: Upravit Zmazat
xenotransplantation n: Upravit Zmazat
xeranthemum suchokvět n: [bot.] mamm Upravit Zmazat
xerasia chorobná suchost vlasů n: [med.] mamm Upravit Zmazat
xerasia xerazie n: [med.] mamm Upravit Zmazat
xeric suchomilný adj: [bot.] suchomilná rostlina mamm Upravit Zmazat
xeric suchý adj: [bot.] suché prostředí mamm Upravit Zmazat
xeroderma xeroderma n: [med.] mamm Upravit Zmazat
xeroderma pigmentosum n: Upravit Zmazat
xerodermia xerodermie n: [med.] mamm Upravit Zmazat
xerogram xerografická kopie n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerogram xerografický otisk n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerographic xerografická adj: [tech.] ~ copy, printer = kopie, tiskárna mamm Upravit Zmazat
xerographic xerografický adj: [tech.] ~ copier, copy = kopírovací stroj, otisk mamm Upravit Zmazat
xerographic copier elektrografický kopírovací přístroj n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerographic copier xerograf n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerographic copy xerografická kopie n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerographic copy xerografický otisk n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerographic copy xerogram n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerographic printer xerografická tiskárna n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerography elektrografie n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerography elektrostatické přenosné kopírování n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerography elektrostatické přenosné rozmnožování n: [tech.] mamm Upravit Zmazat
xerography suchý tisk n: [tech.] WiruZ Upravit Zmazat
xerography xerografie n: [tech.] WiruZ Upravit Zmazat
xeroma n: Upravit Zmazat
xeronic printer xerografická tiskárna n: [tech.] {en xerographic printer} mamm Upravit Zmazat
xerophile n: Upravit Zmazat
xerophilous suchomilný adj: [bot.] mamm Upravit Zmazat
xerophilous xerofilní adj: [bot.] mamm Upravit Zmazat
xerophthalmia n: Upravit Zmazat
xerophthalmus xeroftalmie n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
xerophyte suchomilná rostlina n: [bot.] mamm Upravit Zmazat
xerophyte xerofyt n: [bot.] mamm Upravit Zmazat
xerophytic adj: Upravit Zmazat
xeroprint xerokopie n: [tech.] logbun Upravit Zmazat
xeropthalmia xeroftalmie n: [med.] mamm Upravit Zmazat
xeroradiography xeroradiografie n: [tech.] logbun Upravit Zmazat
xerose xerose n: [bio.] Corynebacterium xerose - tuto bakterii lze nalézt ve spojivkových výtěrech mamm Upravit Zmazat
Zpět