Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
v v Zdeněk Brož Upravit Zmazat
V neck výstřih do V Zdeněk Brož Upravit Zmazat
V sign znamení vítězství ukazovákem a prostředníkem ruky Martin Ligač Upravit Zmazat
V-chip Upravit Zmazat
V-neck výstřih do V Zdeněk Brož Upravit Zmazat
V-necked Upravit Zmazat
v-shaped adj: Upravit Zmazat
v-string tanga n: spodní prádlo xkomczax Upravit Zmazat
V/STOL kolmo startující web Upravit Zmazat
vac n: Upravit Zmazat
vacancy dovolená Upravit Zmazat
vacancy neobsazené místo Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacancy prázdnota n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacancy vakance n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacancy volné místo Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacancy volno n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacancy volný pokoj Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacancy rate n: Upravit Zmazat
vacant neobsazený Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacant neobydlený Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacant prázdný Pavel Machek; Giza Upravit Zmazat
vacant volný Upravit Zmazat
vacant lot n: Upravit Zmazat
vacantly nepřítomně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacate opustit v: PCR Upravit Zmazat
vacate uvolnit v: PCR Upravit Zmazat
vacate vyklidit v: PCR Upravit Zmazat
vacate vyprázdnit v: pv Upravit Zmazat
vacated opuštěný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacates uvolňuje v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacating opouštějící adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacation dovolená Upravit Zmazat
vacation prázdniny Upravit Zmazat
vacation vyprázdnění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacation home víkendový dům n: obydlí (druhý dům) ve kterém trávíme dovolenou BartyCok Upravit Zmazat
vacation spot rekreační oblast n: BartyCok Upravit Zmazat
vacationer rekreant n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacationers rekreanti n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacationing rekreování se Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacationist rekreant n: [amer.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacationist výletník n: [amer.] Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
vacations dovolené adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacations prázdniny n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaccina n: Upravit Zmazat
vaccinate naočkovat Upravit Zmazat
vaccinate očkovat Upravit Zmazat
vaccinated naočkoval v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaccinated očkoval v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaccinated očkovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaccinating n: Upravit Zmazat
vaccination očkování Upravit Zmazat
vaccination vakcinace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaccinator n: Upravit Zmazat
vaccine očkovací látka n: [med.] Jiří Drbálek Upravit Zmazat
vaccine vakcína n: [med.] Martin Ligač Upravit Zmazat
vaccinee n: Upravit Zmazat
vaccinia n: Upravit Zmazat
vaccinia gangrenosa n: Upravit Zmazat
vaccinum n: Upravit Zmazat
vacillant adj: Upravit Zmazat
vacillate váhat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacillating kolísající Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
vacillating váhající adj: Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
vacillation váhání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacillator n: Upravit Zmazat
Vaclav Václav Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacua vakuum n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacua vzduchoprázdna n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuity bezobsažnost Upravit Zmazat
vacuity dutina n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuity prázdnota n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuolate s dutinkami Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuolated adj: Upravit Zmazat
vacuolation n: Upravit Zmazat
vacuole část buňky naplněná tekutinou Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuole dutinka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuole vakuola n: část buňky naplněná tekutinou Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuolisation n: Upravit Zmazat
vacuolization n: Upravit Zmazat
vacuous bezduchý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuous prázdný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuous tupý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuously bezduše adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuousness bezduchost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuum luxovat v: Michal Ambrož Upravit Zmazat
vacuum podtlak n: saša Upravit Zmazat
vacuum podtlakový adj: Michal Ambrož Upravit Zmazat
vacuum vakuovaný adj: web Upravit Zmazat
vacuum vakuový adj: web Upravit Zmazat
vacuum vakuum n: saša Upravit Zmazat
vacuum vyluxovat v: Michal Ambrož Upravit Zmazat
vacuum vysát Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuum vysávat v: Michal Ambrož Upravit Zmazat
vacuum vzduchoprázdno n: web Upravit Zmazat
vacuum vzduchoprázdný adj: web Upravit Zmazat
vacuum aspiration n: Upravit Zmazat
vacuum bag n: Upravit Zmazat
vacuum bomb vakuová bomba n: bomba využívající palivo-vzdušné trhaviny působí silnou tlakovou vlnou, která vytěsní kyslík z prostoru a udusí vše živé v prostoru exploze BartyCok Upravit Zmazat
vacuum bottle termoska BartyCok Upravit Zmazat
vacuum chamber podtlaková komora n: BartyCok Upravit Zmazat
vacuum cleaner vysavač Upravit Zmazat
vacuum flask termoska n: láhev s dvojitou stěnou vyplněnou vakuem BartyCok Upravit Zmazat
vacuum gage vakuometr n: BartyCok Upravit Zmazat
vacuum gauge vakuometr n: web Upravit Zmazat
vacuum pump sací pumpa n: web Upravit Zmazat
vacuum pump vakuová pumpa n: Vašek Stodůlka Upravit Zmazat
vacuum pump vývěva n: [fyz.] Martin Marble Beránek Upravit Zmazat
vacuum tube elektronka fjey Upravit Zmazat
vacuum tube výbojka fjey Upravit Zmazat
vacuum-clean vysávat vysavačem v: web Upravit Zmazat
vacuum-packed vakuově baleno luke Upravit Zmazat
vacuumed evakuováno saša Upravit Zmazat
vacuuming vysávání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vacuums vysavače Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vade mecum příručka n: web Upravit Zmazat
Vaduz Vaduz [jmén.] [zem.] hlavní město Lichtenštajnska Martin Ligač Upravit Zmazat
vagabond tulák n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagabond vagabund n: [hovor.] Martin Ligač Upravit Zmazat
vagabondage toulání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagabondage toulání se Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagabonds vagabundi n: pl. [hovor.] Martin Ligač Upravit Zmazat
vagal adj: Upravit Zmazat
vagaries rozmary n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagarious rozmarný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagary nápad fjey Upravit Zmazat
vagary vrtoch fjey Upravit Zmazat
vagile adj: Upravit Zmazat
vagina kunda saša Upravit Zmazat
vagina vagina n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaginae poševní z latiny saša Upravit Zmazat
vaginal poševní saša Upravit Zmazat
vaginal artery n: Upravit Zmazat
vaginal birth n: Upravit Zmazat
vaginal discharge n: Upravit Zmazat
vaginal smear n: Upravit Zmazat
vaginally vaginálně saša Upravit Zmazat
vaginas vagíny n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaginismus n: Upravit Zmazat
vaginitis vaginitida n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaginocele n: Upravit Zmazat
vagrancy tuláctví n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagrant tulák n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagrantly tulácky adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vague blíže nedefinovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vague matný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vague mnohoznačný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vague nejasný adj: fjey Upravit Zmazat
vague nepřesný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vague neurčitý adj: Pavel Machek; Giza Upravit Zmazat
vague nevyjasněný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vague nezřetelný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vague vágní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vague zběžný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaguely lehce adj: Pino Upravit Zmazat
vaguely matně adv: Pino Upravit Zmazat
vaguely nejasně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagueness nejasnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaguer nejasnější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaguest nejnejasnější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vagus n: Upravit Zmazat
vagus nerve n: Upravit Zmazat
vail odměna n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vail spropitné Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vail úplatek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Vail Vail n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
vain domýšlivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vain ješitný adj: luke Upravit Zmazat
vain marnivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vain marný Upravit Zmazat
vain nadutý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vain nafoukaný adj: luke Upravit Zmazat
vain neužitečný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vain planý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vain zbytečný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vainer ješitnější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vainer zbytečnější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vainest nejzbytečnější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vainglorious nafoukaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vaingloriously nafoukanost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vainglory nafoukanost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
vainly marně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Vaishnava Upravit Zmazat
vaisya n: Upravit Zmazat
valance záclonka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
valance board n: Upravit Zmazat
Valdez Upravit Zmazat
Valdosta Upravit Zmazat
vale údolí n: fjey Upravit Zmazat
vale of tears (valley of tears) slzavé údolí n: Nijel Upravit Zmazat
valediction rozloučení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
valedictorian student pronášející řeč na rozloučenou Zdeněk Brož Upravit Zmazat
valedictory loučící se Zdeněk Brož Upravit Zmazat
valedictory address n: Upravit Zmazat
valedictory speaker n: Upravit Zmazat
valence mocenství n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
valence valence n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
valence electron valenční elektron n: Vašek Stodůlka Upravit Zmazat
valences valence pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Valencia Valencia n: [jmén.] příjmení, město - Venezuela, město - Španělsko, okres v USA, ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Valencia orange Upravit Zmazat
Zpět