Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
t t Zdeněk Brož Upravit Zmazat
T cell Upravit Zmazat
T lymphocyte Upravit Zmazat
T square Upravit Zmazat
T&E Test and Evaluation [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
t'ai chi n: Upravit Zmazat
t'ai chi chuan n: Upravit Zmazat
t-back tanga n: spodní prádlo xkomczax Upravit Zmazat
T-ball Upravit Zmazat
T-bar Upravit Zmazat
T-bill Upravit Zmazat
T-bond Upravit Zmazat
T-bone steak Upravit Zmazat
T-junction křižovatka tvaru T n: PetrV Upravit Zmazat
T-man Upravit Zmazat
T-note Upravit Zmazat
t-scope n: Upravit Zmazat
T-shaped adj: Upravit Zmazat
t-shirt triko n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
T-shirt tričko n: Upravit Zmazat
T-square Upravit Zmazat
T/R Transmit/Receive [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
T/W Thrust to Weight Ratio [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
TA Teaching Assistant [zkr.] Upravit Zmazat
Taal Upravit Zmazat
tab poutko n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tab tabelovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tab tabulátor n: Jan Hradil Upravit Zmazat
tab účet (v restauraci) n: [amer.] [hovor.] Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
tab key tabulátor (klávesa) n: Jiří Václavovič Upravit Zmazat
tabard kytlice n: Tolda Upravit Zmazat
Tabasco tekutý kořenící přípravek n: Z plodů rostliny Capsicum frutescens (nebo také Capsicum annuum), Tabasco je registrovaná obchodní značka společnosti McIlhenny. Cascaval Upravit Zmazat
tabasco pepper n: Upravit Zmazat
tabasco plant n: Upravit Zmazat
Tabasco sauce tekutý kořenící přípravek n: Z plodů rostliny Capsicum frutescens (nebo také Capsicum annuum), Tabasco je registrovaná obchodní značka společnosti McIlhenny. Cascaval Upravit Zmazat
tabbed panelový adj: Ge0rge Upravit Zmazat
tabbed tabulkový adj: Ge0rge Upravit Zmazat
tabbouleh tabbouleh n: středovýchodní salát z bulguru Jakub Mišák Upravit Zmazat
tabby drbna n: Nijel Upravit Zmazat
tabby cat n: Upravit Zmazat
tabernacle svatostánek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabes n: Upravit Zmazat
tabes dorsalis n: Upravit Zmazat
tabi n: Upravit Zmazat
tabis n: Upravit Zmazat
tabla indický bubínek PCR Upravit Zmazat
tablature n: Upravit Zmazat
table deska n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
table přehled n: RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
table stolek n: Upravit Zmazat
table stolní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
table stůl n: Upravit Zmazat
table tabulka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
table d'hote n: Upravit Zmazat
table game n: Upravit Zmazat
table knife n: Upravit Zmazat
table lamp n: Upravit Zmazat
table lifting n: Upravit Zmazat
table linen n: Upravit Zmazat
table mat n: Upravit Zmazat
table mustard n: Upravit Zmazat
table napkin n: Upravit Zmazat
table of contents obsah n: RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
table of keys číselník n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
table rapping n: Upravit Zmazat
table salt stolní sůl n: Jiří Václavovič Upravit Zmazat
table service n: Upravit Zmazat
table talk n: Upravit Zmazat
table tapping n: Upravit Zmazat
table tennis stolní tenis n: Upravit Zmazat
table tilting n: Upravit Zmazat
table tipping n: Upravit Zmazat
table turning n: Upravit Zmazat
table wine stolní víno n: Milan Svoboda Upravit Zmazat
table-mountain pine n: Upravit Zmazat
table-tennis bat pálka na stolní tenis n: [sport.] Cascaval Upravit Zmazat
table-tennis racquet pálka na stolní tenis n: [sport.] Cascaval Upravit Zmazat
table-tennis table stůl pro stolní tenis n: [sport.] Cascaval Upravit Zmazat
tableau tablo Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tableau výjev n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tableau vivant n: Upravit Zmazat
tableaux výjev n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tablecloth ubrus n: Upravit Zmazat
tabled předložil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tablefork n: Upravit Zmazat
tableland n: Upravit Zmazat
tablemate n: Upravit Zmazat
tables stoly n: pl. Upravit Zmazat
tables tabulky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tablespoon naběračka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tablespoon polévková lžíce n: Martin Ligač Upravit Zmazat
tablespoonful za plnou lžíci [přen.] za lžíci Martin Ligač Upravit Zmazat
tablespoons naběračky n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tablespoons polévkové lžíce n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tablet tabletka Upravit Zmazat
tablet tabule Upravit Zmazat
tablet-armed chair n: Upravit Zmazat
tabletop n: Upravit Zmazat
tablets tabletky n: pl. web Upravit Zmazat
tableware nádobí n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabloid bulvár n: noviny Jan Hradil Upravit Zmazat
tabloid bulvární noviny n: Pino Upravit Zmazat
tabloid bulvární tisk n: Pino Upravit Zmazat
tabloid newspaper plátek n: Upravit Zmazat
taboo tabu n: Pavel Machek; Giza Upravit Zmazat
tabooli n: Upravit Zmazat
taboos tabu n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabor bubínek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabor tamburína n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabor pipe n: Upravit Zmazat
taboret taburet n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabour n: Upravit Zmazat
tabouret n: Upravit Zmazat
Tabriz Upravit Zmazat
tabs poutka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabs tabulátory n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabu n: Upravit Zmazat
tabula rasa n: Upravit Zmazat
tabular plochý adj: Ritchie Upravit Zmazat
tabular tabulkový adj: Ritchie Upravit Zmazat
tabular array n: Upravit Zmazat
tabular matter n: Upravit Zmazat
tabularise v: Upravit Zmazat
tabularize v: Upravit Zmazat
tabulate sestavit v tabulku v: RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
tabulate tabelovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabulated tabelovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabulated tabulkovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabulation tabelace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tabulator tabelátor n: [it.] Martin Ligač Upravit Zmazat
tabulator tabulátor n: [it.] Martin Ligač Upravit Zmazat
tabun n: Upravit Zmazat
tacamahac n: Upravit Zmazat
TACAN Tactical Air Navigation [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
TACC Tactical Air Control Center [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
tach n: Upravit Zmazat
tache knír n: zkrácenina z moustache web Upravit Zmazat
tache spona n: [zast.] web Upravit Zmazat
tacheometer tachymetr n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tachina fly n: Upravit Zmazat
tachistoscope n: Upravit Zmazat
tachogram n: Upravit Zmazat
tachograph tachograf n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tachograph zapisující tachometr Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tachometer otáčkoměr n: xkomczax Upravit Zmazat
tachometer rychloměr n: [tech.] Ritchie Upravit Zmazat
tachometer tachometr n: [tech.] Ritchie Upravit Zmazat
tachycardia tachykardie n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tachylite n: Upravit Zmazat
tachymeter tachometr n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacit nevyslovený adj: např. souhlas Nijel Upravit Zmazat
tacit tichý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacit consent n: Upravit Zmazat
tacitly tiše adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacitness mlčenlivost smrt Upravit Zmazat
tacitness tichost smrt Upravit Zmazat
taciturn mlčenlivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
taciturn zamlklý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
taciturnity nemluvnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
taciturnly Upravit Zmazat
Tacitus Upravit Zmazat
tack cvoček n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack hřeb n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack hřebíček n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack napínáček n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack přibít v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack přichycení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack přichytit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack připevnit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack připíchnout v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack připínáček n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack připojit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack stehování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack hammer n: Upravit Zmazat
tack on v: Upravit Zmazat
tack together připíchnout v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tack together sestehovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacked připevněný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacked připíchnutý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacker spínací pistole Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackier nevkusnější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackiest nejnevkusnější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackiness lepkavost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacking připichování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacking připínání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacking připojení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tacking přistehování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackle kladka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackle obtěžovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackle řešit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackle vypořádat se v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackle vyřešit Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
tackle vyřídit si to Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackle výzbroj n: web Upravit Zmazat
tackle zvládnout Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
tackle a job vypořádat se s něčím M&M Upravit Zmazat
tackled napadl v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackled vypořádal v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackled vyřídil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
tackler pozice hráče v rugby Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zpět