Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
r jsi [zkr.] [hovor.] are web Upravit Zmazat
R R Zdeněk Brož Upravit Zmazat
R & R rock and roll [zkr.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
R and D výzkum a vývoj [zkr.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
R and R rock and roll [zkr.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
R&D Upravit Zmazat
R&D GTDS R&D Goddard Trajectory Determination System [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
R&M Reliability and Maintainability [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
r.c. adj: Upravit Zmazat
R.I.P. odpočívej v pokoji [zkr.] [náb.] Rest In Peace Martin Ligač Upravit Zmazat
R2 Upravit Zmazat
Ra egyptský bůh slunce n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
Ra jméno Hayerdalova voru n: Jan Hradil Upravit Zmazat
Ra radium [zkr.] [chem.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
RA hodnocení rizik [zkr.] [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
RAAP Rapid Application of Air Power [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
rabat rabat n: [náb.] součást kněžského oděvu nošená kolem krku Michal Ambrož Upravit Zmazat
Rabat hl.m. - Maroko n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
rabato kolárek n: [náb.] součást kněžského oděvu nošená kolem krku Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbet dorazová lišta n: [tech.] Petr Prášek Upravit Zmazat
rabbet drážka n: rx@wo.cz Upravit Zmazat
rabbet drážkovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rabbet žlábek n: [tech.] Petr Prášek Upravit Zmazat
rabbet joint spoj n: [tech.] druh truhlářského spoje Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbet plane hoblík na zářezy n: [tech.] druh truhlářského nástroje Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbi rabín n: židovský duchovní Filip Volavka Upravit Zmazat
rabbies vzteklina správně psáno: rabies joe@hw.cz Upravit Zmazat
rabbinate rabinát n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rabbinate úřad rabína n: [náb.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbinic rabínovo adj: [náb.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbinic rabínský adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rabbinical rabínský adv: rx@wo.cz Upravit Zmazat
rabbit králičí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rabbit králík n: Upravit Zmazat
rabbit krást v: [slang.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit padavka n: [slang.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit bandicoot bandikut králíkovitý n: [zoo.] lat. Macrotis lagotis Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit brush Chrysothamnus nauseosus n: [bot.] křovina Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit burrow králičí nora n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit bush Chrysothamnus nauseosus n: [bot.] křovina Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit died jsem těhotná [fráz.] [slang.] eufemismus, viz rabbit test Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit ears králičí uši n: [bot.] rostlina se zelenými podlouhlými stříbrně chlupatými listy (viz cyclamen) Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit ears televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V n: [slang.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit ears uvozovky n: [slang.] web Upravit Zmazat
rabbit fever tularémie n: [med.] onemocnění primárně postihující zvířata, které však může být přeneseno i na člověka Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit fever zaječí nemoc n: [hovor.] viz tularemia Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit food krmivo pro králíky n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit hole králičí nora n: nebo malý otvor VlK Upravit Zmazat
rabbit hutch králíkárna n: Libor Tomšík Upravit Zmazat
rabbit on deklamovat v: teatrálně přednášet Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit punch praštit jako králíka n: sekavý úder zezadu zakrk Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit test tehotenský test n: [slang.] říká se, že králík, kterému byla vstříknuta moč těhotné ženy, umře. Když žena není těhotná, králík neumře :) Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit warren králičí nory n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit's-foot fern n: Upravit Zmazat
rabbit-eared bandicoot bandikut králičí n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit-eye blueberry borůvka n: lat. vaccinium ashei Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbit-weed n: Upravit Zmazat
rabbiteye borůvka n: lat. vaccinium ashei Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbiteye blueberry vaccinium ashei n: [bot.] [zeměděl.] druh borůvky pěstované v USA Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbitfish Chimaera monstrosa n: velká evropská ryba Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbiting dlouhé tlachání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rabbiting žvanění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rabbits králíci n: pl. Milan Svoboda Upravit Zmazat
rabbitweed Gutierrezia sarothrae n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabbitwood Pyrularia pubera n: druh keře parazitujícího na kořenech Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabble dav n: PCR Upravit Zmazat
rabble holota n: PCR Upravit Zmazat
rabble chátra n: rx@wo.cz Upravit Zmazat
rabble lůza n: PCR Upravit Zmazat
rabble sebranka n: PCR Upravit Zmazat
rabble zástup n: PCR Upravit Zmazat
rabble-rouser podněcovatel n: PCR Upravit Zmazat
rabble-rouser potížista n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rabble-rouser štváč n: PCR Upravit Zmazat
rabble-rousing buřičství n: PCR Upravit Zmazat
rabble-rousing provokování n: PCR Upravit Zmazat
Rabelais Rabelais [jmén.] Francouzsky spisovatel h0das Upravit Zmazat
Rabelaisian adj: Upravit Zmazat
rabid fanatický adj: PCR Upravit Zmazat
rabid trpící vzteklinou adj: např. vzteklé zvíře (pes a pod.) PCR Upravit Zmazat
rabid vášnivý adj: PCR Upravit Zmazat
rabid vzteklý adj: PCR Upravit Zmazat
rabid vzteklý pes n: web Upravit Zmazat
rabid zuřivý adj: PCR Upravit Zmazat
rabidly fanaticky adv: PCR Upravit Zmazat
rabidly zuřivě adv: PCR Upravit Zmazat
rabidness vzteklost n: u zvířete (např. psa) PCR Upravit Zmazat
rabidness zuřivost n: PCR Upravit Zmazat
rabies vzteklina n: Milan Svoboda Upravit Zmazat
Rabin Rabin n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
raccoon mýval n: [zoo.] Procyon lotor Michal Ambrož Upravit Zmazat
raccoon dog psík mývalovitý n: [zoo.] Canis procyonoides ShiroiKuma.com Upravit Zmazat
raccoon fox mexický všežravý savec n: [zoo.] Bassariscus astutus Michal Ambrož Upravit Zmazat
raccoons mývalové n: pl. [zoo.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
race dostih n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
race jet dostih v: Upravit Zmazat
race plémě Zdeněk Brož Upravit Zmazat
race rasa n: web Upravit Zmazat
race závod n: web Upravit Zmazat
race závodit v: web Upravit Zmazat
race car závodní auto n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
race condition race condition n: [it.] anomální chování způsobené nečekanými závislostmi v načasování událostí Michal Ambrož Upravit Zmazat
race condition souběh n: [it.] anomální chování způsobené nečekanými závislostmi v načasování událostí Michal Ambrož Upravit Zmazat
race driver závodní jezdec n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
race horse závodní kůň n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
race meeting dostihy n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
race murder rasová vražda [práv.] VlK Upravit Zmazat
race problem rasový problém n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
race riot rasové nepokoje n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
race runner druh ještěrky n: [zoo.] Cnemidophorus sexlineatus Michal Ambrož Upravit Zmazat
race walking rychlochození [sport.] Jan Hradil Upravit Zmazat
race-course dostihová dráha Zdeněk Brož Upravit Zmazat
raceabout druh závoní jachty n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racecard dostihový program n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racecourse dostihová dráha n: PCR Upravit Zmazat
racecourse závodiště Zdeněk Brož Upravit Zmazat
racecourse závodní dráha n: Martin Ligač Upravit Zmazat
raced závodil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
racegoer návštěvník dostihů n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racegoers návštěvníci dostihů n: pl. Michal Ambrož Upravit Zmazat
racehorse dostihový kůň n: Upravit Zmazat
raceme hrozen n: [bot.] web Upravit Zmazat
racemic hroznový adj: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racemic acid kyselina hroznová n: [chem.] C4H6O6 / COOH(CHOH)2COOH Michal Ambrož Upravit Zmazat
racemose hroznovitý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
racer závodník n: web Upravit Zmazat
racers závodníci n: pl. Michal Ambrož Upravit Zmazat
racerunner druh rychlé ještěrky n: [zoo.] lat. Cnemidophorus Michal Ambrož Upravit Zmazat
races dostihy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
races rasy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
races závodí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
races závody n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
racetrack závodní dráha n: Martin Ligač Upravit Zmazat
racetrack tout n: Upravit Zmazat
raceway kabelovod n: web Upravit Zmazat
Rachel Rachel n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
rachet n: Upravit Zmazat
rachet up v: Upravit Zmazat
rachis páteř Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rachischisis rachischíza Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rachitic rachitický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rachitis křivice n: [med.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
racial rasový adj: web Upravit Zmazat
racial discrimination rasová diskriminace n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racial extermination vyhlazení rasy n: Upravit Zmazat
racial immunity kmenova imunita n: prirozená imunita sdilená členy zvláštního druhu BartyCok Upravit Zmazat
racial profiling n: Upravit Zmazat
racial segregation rasová segregace [polit.] VlK Upravit Zmazat
racialism rasismus n: Martin Ligač Upravit Zmazat
racialist rasista n: Martin Ligač Upravit Zmazat
racially rasově adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
racier pikantnější adj: viz racy Michal Ambrož Upravit Zmazat
racily osobitě adj: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racily s vervou adv: J. Polach Upravit Zmazat
Racine Racine n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
raciness osobitost n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
raciness živost n: J. Polach Upravit Zmazat
racing běh o závod n: web Upravit Zmazat
racing dostihy n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
racing závodění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
racing závodní Zdeněk Brož Upravit Zmazat
racing závody n: luno Upravit Zmazat
racing boat závodní jachta n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racing car závodní auto n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racing circuit závodní okruh n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racing form tabulka dostihových výsledků n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racing gig lehká závodní loď n: lehká úzká závodní loď pro dva a více veslařů BartyCok Upravit Zmazat
racing shell lehká úzká závodní loď n: web Upravit Zmazat
racing skate závodní brusle n: rychlobruslařské brusle s dlouhými noži BartyCok Upravit Zmazat
racing skiff druh závodní lodě n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
racing start start závodu n: BartyCok Upravit Zmazat
racing yacht závodní yachta n: BartyCok Upravit Zmazat
racism rasismus n: web Upravit Zmazat
racist rasista n: web Upravit Zmazat
racists rasisté Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rack česle n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rack držák n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rack hřeben n: [tech.] (např. řízení) Petr Prášek Upravit Zmazat
rack hřebenový nůž n: [tech.] Petr Prášek Upravit Zmazat
rack kavalec n: [slang.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack krmelec n: Vojtěch Látal Upravit Zmazat
rack ozubená tyč n: [tech.] Petr Prášek Upravit Zmazat
rack ozubnice n: [tech.] Petr Prášek Upravit Zmazat
rack police n: web Upravit Zmazat
rack polička n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rack regál n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rack rošt n: Petr Prášek Upravit Zmazat
rack skřipec n: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack stojan n: web Upravit Zmazat
rack stojánek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rack trpět v: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack věšák n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
rack způsobovat utrpení v: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack and pinion pastorek a ozubený hřeben [tech.] zařízení převádějící otáčivý pohyb na pohyb podélný Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack my brain lámat si hlavu [id.] Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack of lamb roštěné jehněčí žebro Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack railway ozubená dráha železnice vybavená ozubenou středovou kolejnicí pro příkré stoupání Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack rent nadměrně vysoké nájemné n: BartyCok Upravit Zmazat
rack up dát dohromady v: Michal Ambrož Upravit Zmazat
rack up získat v: Michal Ambrož Upravit Zmazat
Zpět