Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
q q Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Q-tip Upravit Zmazat
q.e.d. c.b.d. (což bylo dokázáno) [mat.] Upravit Zmazat
qabala kabala n: Adam Nohejl Upravit Zmazat
qabalah kabala n: Adam Nohejl Upravit Zmazat
qabalistic kabalistický adj: Adam Nohejl Upravit Zmazat
qadi kádí (arab. soudce) n: Adam Nohejl Upravit Zmazat
Qatar Katar n: [jmén.] asijský stát h0das Upravit Zmazat
Qatari katarský adj: Adam Nohejl Upravit Zmazat
QC quality control (kontrola kvality) n: [zkr.] Adam Nohejl Upravit Zmazat
QED quod est demonstrandum na konci matematických důkazů, stejně používáno v češtině Adam Nohejl Upravit Zmazat
qepiq n: Upravit Zmazat
qi n: Upravit Zmazat
qibla kibla n: Adam Nohejl Upravit Zmazat
qindarka n: Upravit Zmazat
Qingdao město - Čína n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
qintar n: Upravit Zmazat
qmail qmail (jméno software) n: Adam Nohejl Upravit Zmazat
QML Qualified Manufacturers List [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
QMV Upravit Zmazat
qoph n: Upravit Zmazat
QPL Qualified Products List [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
QRA kvantitativní analýza rizika [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
QT QuieT (also q.t., Q&T, or as a phrase "on the q.t.") [zkr.] Upravit Zmazat
qty quantity (množství) n: [zkr.] Adam Nohejl Upravit Zmazat
qua nutnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qua podmínka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quack kvak interj: zvuk žáby Martin Ligač Upravit Zmazat
quack kvák interj: zvuk žáby Martin Ligač Upravit Zmazat
quack šarlatán n: [obec.] Upravit Zmazat
quack grass n: Upravit Zmazat
quack-quack kač kač Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quack-quack kačenka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quacked kvákali Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quacked kvákl v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quackery šarlatánství n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quackgrass n: Upravit Zmazat
quacks kváká v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quad čtverčík n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quad čtverec n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quad čtyřče Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quad čtyřhlavý sval n: Jiří Dadák Upravit Zmazat
quad čtyřnásobný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quad-core čtyřjádrový (procesor) adj: Adam Nohejl Upravit Zmazat
Quadragesima Upravit Zmazat
quadrangle čtverhran n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrangle čtyřúhelník n: [mat.] mamm Upravit Zmazat
quadrangular čtverhranný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrangular čtyřhranný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrangular obdélníkový adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrangular prism n: Upravit Zmazat
quadrant kvadrant n: Milan Svoboda Upravit Zmazat
quadrantanopia n: Upravit Zmazat
Quadrantid jedno ze souhvězdí Pavel Machek Upravit Zmazat
quadrants kvadranty n: pl. Milan Svoboda Upravit Zmazat
quadraphonic kvadrofonický adj: vzniklý složením 4 zvuků Martin Ligač Upravit Zmazat
quadraphonic system n: Upravit Zmazat
quadraphony n: Upravit Zmazat
quadrasonic adj: Upravit Zmazat
quadrat kvadrát n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrat method kvadrátová metoda [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
quadrate čtvercový adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadratic kvadratický adj: Martin Ligač Upravit Zmazat
quadratic equation kvadratická rovnice n: [mat.] Milan Svoboda Upravit Zmazat
quadratical kvadratický adj: Martin Ligač Upravit Zmazat
quadratically kvadraticky adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadratics druh matematické algebry Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrature kvadratura n: web Upravit Zmazat
quadratures kvadratury n: pl. Martin Ligač Upravit Zmazat
quadrennia čtyřletí pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrennial čtyřletní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrennium čtyřletí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadric n: Upravit Zmazat
quadric surface n: Upravit Zmazat
quadriceps čtyřhlavý sval n: [med.] ladaj Upravit Zmazat
quadriceps femoris n: Upravit Zmazat
quadrilateral čtyřboký adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrilateral čtyřstran n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrilateral čtyřstranný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrilateral čtyřúhelník n: [mat.] Upravit Zmazat
quadrille čtverylka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrille tanec čtverylka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrillion biliarda n: (10^15) Vít Strádal Upravit Zmazat
quadrillionth n: Upravit Zmazat
quadripara n: Upravit Zmazat
quadripartite čtyřdílný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadriphonic adj: Upravit Zmazat
quadriphonic system n: Upravit Zmazat
quadriplegia kvadruplegie n: [med.] úplné nebo částečné ochrnutí všech čtyř končetin a trupu Pino Upravit Zmazat
quadriplegia ochrnutí n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadriplegic ochrnutý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrisonic adj: Upravit Zmazat
quadrivium kvadrivium n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrophonic kvadrofonický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrumvirate n: Upravit Zmazat
quadruped čtvernohý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruped čtvernožec n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruped čtyřnožec n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrupedal čtvernohý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruple čtyřnásobek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruple čtyřnásobný adj: [obec.] mamm Upravit Zmazat
quadruple time n: Upravit Zmazat
quadrupled čtyřnásobený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrupled zečtyřnásobený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruples čtyřčata n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruples čtyřnásobky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruplet čtveřice n: web Upravit Zmazat
quadruplet čtyřče Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruplets čtyřčata Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruplex čtyřnásobný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruplicate čtyřnásobný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruplication násobení čtyřmi Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrupling násobící čtyřmi Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadruply čtyřnásobně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quadrupole čtyřpól n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quaestor n: Upravit Zmazat
quaff lokat v: Upravit Zmazat
quaff pít zhluboka v: Upravit Zmazat
quaffer n: Upravit Zmazat
quag bažina n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quag blata Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quag slatina n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quagga n: Upravit Zmazat
quaggy adj: Upravit Zmazat
quagmire bažina n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
quagmire močál n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
quagmires bažiny n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quagmires močály n: pl. Upravit Zmazat
quahaug druh jedlého mlže Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quahog druh jedlého mlže Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quai nábřeží Upravit Zmazat
Quai d'Orsay Upravit Zmazat
quail křepelka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quail ochabnout v: Kamil Páral Upravit Zmazat
quail at v: Upravit Zmazat
quail brush n: Upravit Zmazat
quail bush n: Upravit Zmazat
quails křepelky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quaint kuriózní adj: [obec.] mamm Upravit Zmazat
quaint podivný adj: [obec.] mamm Upravit Zmazat
quainter malebnější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quaintly starobyle adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quaintness starobylost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quake chvět se v: [obec.] mamm Upravit Zmazat
quake třást se v: [obec.] mamm Upravit Zmazat
quake zemětřesení n: IvČa Upravit Zmazat
quake in his boots Upravit Zmazat
quaked otřesený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quaker kvaker n: přezdívka člena náboženské společnosti vzniklé v Anglii a rozšířené i v USA, sami kvakeři se tak nenazývají sheeryjay Upravit Zmazat
Quakeress Upravit Zmazat
Quakerism Upravit Zmazat
Quakerization Upravit Zmazat
Quakerizations Upravit Zmazat
Quakerize Upravit Zmazat
Quakerizes Upravit Zmazat
quakers osoba třesoucí se strachem Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Quakers kvakeři n: sekta, Náboženská Společnost Přátel (založená George Foxem okolo 1660) sheeryjay Upravit Zmazat
quakes otřesy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quakes zemětřesení n: pl. IvČa Upravit Zmazat
quaking třesoucí se Zdeněk Brož Upravit Zmazat
quaking aspen n: Upravit Zmazat
quaky chvějící se Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualification kvalifikace n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
qualification kvalifikační n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualification odborná kvalifikace Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualification omezení n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
qualification předpoklad n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualification schopnost n: [obec.] mamm Upravit Zmazat
qualification způsobilost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualifications kvalifikace n: pl. [obec.] mamm Upravit Zmazat
qualifications odborná kvalifikace n: pl. [obec.] mamm Upravit Zmazat
qualified kvalifikovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualified environmental claim kvalifikované environmentální tvrzení [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
qualified majority Upravit Zmazat
qualified majority voting Upravit Zmazat
qualifier kandidát n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualifier kvalifikace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualifier kvalifikátor n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualifier postupující adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualifiers kandidáti n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualifiers postupující n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualifies kvalifikuje se Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualify kvalifikovat v: [obec.] mamm Upravit Zmazat
qualify kvalifikovat se v: [obec.] mamm Upravit Zmazat
qualify ohodnotit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualify oprávnit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualify označit v: PetrV Upravit Zmazat
qualify podmínit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualify posoudit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualify stanovit v: PetrV Upravit Zmazat
qualify vymezit v: [obec.] mamm Upravit Zmazat
qualifying kvalifikační adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualifying adjective n: Upravit Zmazat
qualifying member Upravit Zmazat
qualitative kvalitativní adj: mamm Upravit Zmazat
qualitative analysis n: Upravit Zmazat
qualitative composition kvalitativní složení (systému) [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
qualitatively kvalitativně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualities kvality pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
qualities vlastnosti Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
Zpět