Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
P P písmeno Zdeněk Brož Upravit Zmazat
P & L zisk a ztráta [zkr.] [fin.] PetrV Upravit Zmazat
p-n junction PN přechod [el.] Clock Upravit Zmazat
p-n-p transistor pnp tranzistor [el.] parkmaj Upravit Zmazat
p-type semiconductor polovodič typu p [el.] parkmaj Upravit Zmazat
p.a. ročně adv: syn: per annum, per year BartyCok Upravit Zmazat
p.e. ekvivalent populace [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
P.E. (physical education) tělocvik [zkr.] jose Upravit Zmazat
P.M. odpoledne adv: syn: post meridiem BartyCok Upravit Zmazat
p.T. tělovýchova n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
P/L zisk a ztráta [zkr.] [fin.] PetrV Upravit Zmazat
P3I Pre-Planned Product Improvement [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
P4A Programmable Powdered Preform Process for Aerospace [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
pa domorodá pevnost na Novém Zélandě n: [hist.] Petr Prášek Upravit Zmazat
pa taťka n: [hovor.] Jan Wagner Upravit Zmazat
PA&E Program Assessment and Evaluation [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
pa'anga měna státu Tonga n: [fin.] 1 pa'anga = 100 seniti Petr Prášek Upravit Zmazat
Pa. Pensylvánie [zkr.] stát v USA Martin Král Upravit Zmazat
Paasche index ekonomický ukazatel [fin.] Petr Prášek Upravit Zmazat
PABG Pack A Big Gun [zkr.] Upravit Zmazat
Pablo Pablo n: [jmén.] mužské jméno, příjmení Martin Král Upravit Zmazat
pablum banalita n: Jan Wagner Upravit Zmazat
Pabst Pabst n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
pabulum jídlo n: Jan Wagner Upravit Zmazat
pabulum výživa n: Jan Wagner Upravit Zmazat
PAC náklady na snižování znečištění n: [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
PAC snižování a kontrola znečišťování n: [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
pac-man strategy n: Upravit Zmazat
paca paka n: [zoo.] hlodavec (Cuniculus paca) Petr Prášek Upravit Zmazat
PACAF Pacific Air Force [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
pace chodit v: Upravit Zmazat
pace kráčet v: Upravit Zmazat
pace krok n: Upravit Zmazat
pace rychlost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pace tempo n: Upravit Zmazat
pace určovat tempo v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pace car bezpečnostní auto [sport.] {en safety car} známo ze závodu Nascar mikosoft Upravit Zmazat
pace lap zahřívací kolo [sport.] v automobilových závodech na okruhu Petr Prášek Upravit Zmazat
paced odkrokováno adj: změřeno odkrokováním Martin Král Upravit Zmazat
paced zpracovaný adj: Petr Prášek Upravit Zmazat
pacemaker kardiostimulátor n: [med.] Martin M. <martinmv@centrum.cz> Upravit Zmazat
pacemaker kdo udává krok n: Martin M. Upravit Zmazat
pacemaker kdo udává tempo n: Martin M. Upravit Zmazat
pacemaker špílmachr n: [sport.] [hovor.] Petr Prášek Upravit Zmazat
pacemaker vodič n: [sport.] Petr Prášek Upravit Zmazat
pacemaker vůdce n: Martin M. Upravit Zmazat
paceman kdo udává krok n: Petr Prášek Upravit Zmazat
paceman rychlý nadhazovač n: [sport.] v kriketu Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pacemen ti co udávají krok n: pl. Petr Prášek Upravit Zmazat
pacer kdo krokuje n: měří vzdálenost krokováním - český výraz neexistuje Martin Král Upravit Zmazat
pacer mimochodník n: kůň Petr Prášek Upravit Zmazat
pacers kdož krokují n: pl. neexistuje český výraz Martin Král Upravit Zmazat
pacers mimochodníci n: pl. koně Petr Prášek Upravit Zmazat
paces kroky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
paces tempa n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pacesetter kdo udává krok n: Martin M. Upravit Zmazat
pacesetter kdo udává tempo n: Martin M. Upravit Zmazat
pacesetter vůdce n: Martin M. Upravit Zmazat
pacey mrštný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pacha paša (titul vojenského hodnostáře v osmanské říši) n: viz pasha Petr Prášek Upravit Zmazat
pachinko n: Upravit Zmazat
pachisi indická společenská hra n: Petr Prášek Upravit Zmazat
pachouli n: Upravit Zmazat
pachuco n: Upravit Zmazat
pachycephalosaur n: Upravit Zmazat
pachycephalosaurus n: Upravit Zmazat
pachycheilia n: Upravit Zmazat
pachyderm tlustokožec n: [zoo.] Petr Prášek Upravit Zmazat
pachyderma zbytnění kůže n: Petr Prášek Upravit Zmazat
pachydermal adj: Upravit Zmazat
pachydermata tlustokožci n: pl. [zoo.] Petr Prášek Upravit Zmazat
pachydermatous tlustokožný adj: Petr Prášek Upravit Zmazat
pachydermic adj: Upravit Zmazat
pachydermous adj: Upravit Zmazat
pachysandra n: Upravit Zmazat
pachytene n: Upravit Zmazat
pacific mírumilovný adj: Martin Král Upravit Zmazat
pacific pokojný adj: Martin Král Upravit Zmazat
Pacific Pacific n: [jmén.] příjmení, okres v USA Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Pacific Pacifický adj: [zem.] [jmén.] název pro místa oblastně spojena s Tichým (Pacifickým) oceánem Martin Král Upravit Zmazat
Pacific Tichý oceán n: [zem.] Upravit Zmazat
Pacific Division Pacifická divize [sport.] jedna ze tří částí Západní konference NHL Petr Prášek Upravit Zmazat
Pacific Economic Cooperation Council Upravit Zmazat
Pacific Financial Community Upravit Zmazat
Pacific Ocean Tichý Oceán [zem.] Upravit Zmazat
Pacific Rim Pacifické pobřeží [zem.] pobřeží USA u Tichého Oceánu Martin Král Upravit Zmazat
Pacific Rim Pacifický zlom [zem.] Milan Svoboda Upravit Zmazat
Pacific sturgeon Upravit Zmazat
pacifically umírněně adv: J. Polach Upravit Zmazat
pacification pacifikace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pacification sjednání míru n: J. Polach Upravit Zmazat
pacification zklidnění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pacificist pacifista n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pacified uklidněný adj: J. Polach Upravit Zmazat
pacifier cumel n: (m)&(m) Upravit Zmazat
pacifier dudlík n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pacifier šidítko n: J. Polach Upravit Zmazat
pacifies uklidnit v: 3. os. j. č. j_polach@email.cz Upravit Zmazat
pacifism pacifismus n: J. Polach Upravit Zmazat
pacifist pacifista n: web Upravit Zmazat
pacifistic pacifistický adj: Upravit Zmazat
pacifistically pacifisticky adv: Petr Prášek Upravit Zmazat
pacify uklidnit v: J. Polach Upravit Zmazat
pacifying uklidňující adj: Clock Upravit Zmazat
pacing uklidňování n: Martin Král Upravit Zmazat
pack balíček n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pack balík n: [pEk] Martin Král Upravit Zmazat
pack balit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pack banda n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pack dav n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pack ranec n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pack sbalit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pack smečka n: smečka vlků, psů či psovitých šelem Pino Upravit Zmazat
pack svazek n: [pEk] Martin Král Upravit Zmazat
pack vak n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pack a punch udělit ránu v: mikosoft Upravit Zmazat
pack a rod Upravit Zmazat
pack animal soumar Petr Prášek Upravit Zmazat
pack ice pole ledových ker Petr Prášek Upravit Zmazat
pack it in Upravit Zmazat
pack of cards balíček karet Milan Svoboda Upravit Zmazat
pack on nabalit v: Petr Prášek Upravit Zmazat
pack rat chorobný shromažďovač věcí n: Pino Upravit Zmazat
pack rat křeček huňatoocasý n: [zoo.] Pino Upravit Zmazat
pack riding n: Upravit Zmazat
pack tent n: Upravit Zmazat
pack together v: Upravit Zmazat
pack up sbalit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pack uzis Upravit Zmazat
pack-ice pole ledových ker n: Petr Prášek Upravit Zmazat
package balík n: Upravit Zmazat
package bomb n: Upravit Zmazat
package deal souhrnná transakce [fin.] odebrání dobrého zboží je spojeno s odebráním horších výrobků Petr Prášek Upravit Zmazat
package holiday n: Upravit Zmazat
package store Upravit Zmazat
package tour organizovaný turistický zájezd s programem Petr Prášek Upravit Zmazat
packaged balený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packaged obalený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packaged goods balené zboží Clock Upravit Zmazat
packager balíkovač n: [pEkIdZ] Martin Král Upravit Zmazat
packager osoba balící do balíků n: [pEkIdZ] Martin Král Upravit Zmazat
packagers osoby balící do balíků n: pl. Martin Král Upravit Zmazat
packages balíčky n: pl. fikus Upravit Zmazat
packages balíky n: pl. Martin Král Upravit Zmazat
packaging balení n: Martin Král Upravit Zmazat
packaging obal výrobku n: Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
packaging obaly n: RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
packaging company n: Upravit Zmazat
packaging concern n: Upravit Zmazat
Packard Packard n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Packards Upravit Zmazat
packed narvaný adj: přeplněný Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
packed zabalený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packed cell volume n: Upravit Zmazat
packed cells n: Upravit Zmazat
packer balič n: [pEkr] Martin Král Upravit Zmazat
packer majitel konzervárny n: Martin Král Upravit Zmazat
packers baliči n: pl. Martin Král Upravit Zmazat
packet balíček n: Upravit Zmazat
packet balík n: Upravit Zmazat
packet paket n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packet (small) balíček n: Upravit Zmazat
packet boat poštovní loď [pEkItbout] Martin Král Upravit Zmazat
packets balíčky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packets pakety n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packhorse nákladní kůň n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packhorse soumar n: Petr Prášek Upravit Zmazat
packhouse balírna n: Petr Prášek Upravit Zmazat
packing balení n: Martin Král Upravit Zmazat
packing sada n: luke Upravit Zmazat
packing box n: Upravit Zmazat
packing case bedna k balení věcí luke Upravit Zmazat
packing house konzervárna luke Upravit Zmazat
packing material n: Upravit Zmazat
packing needle košikářká jehla Petr Prášek Upravit Zmazat
packing nut n: Upravit Zmazat
packing plant n: Upravit Zmazat
packinghouse konzervárna n: luke Upravit Zmazat
packman n: Upravit Zmazat
packrat chorobný shromažďovač věcí n: Pino Upravit Zmazat
packrat křeček huňatoocasý n: [zoo.] Pino Upravit Zmazat
packs balí v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packs balíčky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packs bedny n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packs smečky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packsack batoh n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packsack ruksak n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
packsaddle soumarské sedlo n: Petr Prášek Upravit Zmazat
packthread motouz n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Packwood Packwood n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
pact dohoda n: J. Polach Upravit Zmazat
pact pakt n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pact smlouva n: Pavel Machek; Giza Upravit Zmazat
pacts dohody n: pl. J. Polach Upravit Zmazat
pad blok n: Upravit Zmazat
pad pájecí ploška n: [el.] joe@hw.cz Upravit Zmazat
pad podložit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pad podložka n: J. Polach Upravit Zmazat
pad poduška n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
pad přistávací plocha pro vrtulník n: Petr Prášek Upravit Zmazat
Zpět