Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
M&S Modeling and Simulation [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
m'aidez tísňový signál "pomozte mi" n: Petr Prášek Upravit Zmazat
M-day continuous discharge during lowwater period M-denní setrvalý průtok v období malé vodnosti [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
mA miliampér n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
ma'am madam n: web Upravit Zmazat
MAA Mission Area Assessment [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
maar kráter sopky vytvořený výbuchem n: tata Upravit Zmazat
Maastricht criteria maastrichtská kritéria n: pl. Cascaval Upravit Zmazat
Maastricht Treaty Maastrichtská smlouva n: Smlouva o Evropské Unii, vstoupila v platnost 1.11.1993 Cascaval Upravit Zmazat
maba typ jedovatého hada web Upravit Zmazat
Mabel Mabel n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
mac gumák n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
mac plášť do deště Zdeněk Brož Upravit Zmazat
MAC marginální náklady na snižování [zkr.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
MAC maximální dosažitelná koncentrace [zkr.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
macabre strašidelný luke Upravit Zmazat
macabre šavle n: web Upravit Zmazat
macabre děsivý luke Upravit Zmazat
macabre hrůzostrašný luke Upravit Zmazat
macadam makadam n: nezpevněná vozovka Ota Upravit Zmazat
Macadamia Macadamia n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
macadamia nut n: Upravit Zmazat
macadamia nut tree n: Upravit Zmazat
macadamia tree n: Upravit Zmazat
macadamise v: Upravit Zmazat
macadamize štěrkovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macamba n: Upravit Zmazat
Macao Macao [jmén.] [zem.] v jihových. Ázii, Číně Martin Ligač Upravit Zmazat
macaque makak [jmén.] [bio.] druh opice Martin Ligač Upravit Zmazat
macaroni makaróny n: Ota Upravit Zmazat
macaroni salad n: Upravit Zmazat
macaroni wheat n: Upravit Zmazat
macaronic makaronský adj: [kniž.] např. a makaronic novel = makaronský román tata Upravit Zmazat
macaronic promíchaný adj: tata Upravit Zmazat
macaronic smíchaný adj: tata Upravit Zmazat
macaronic text obsahující slova z cizích jazyků adj: [lingv.] tata Upravit Zmazat
macaroon makarónek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macaroon makrónek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macaroon mandlový zákusek Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macaroon zákusek makarónek Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Macau Macau n: stát Michal Burda Upravit Zmazat
Macaulay Macaulay n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
macaw ara n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macaw papoušek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Macbeth Macbeth n: postava z Shakespeara web Upravit Zmazat
Macbeth Macbeth n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
mace palcát n: web Upravit Zmazat
mace palice n: web Upravit Zmazat
mace slzný sprej n: Jiří Dadák Upravit Zmazat
macebearer pedel n: Jiří Dadák Upravit Zmazat
macebearer žezlonoš n: Jiří Dadák Upravit Zmazat
macedoine n: Upravit Zmazat
Macedon Upravit Zmazat
Macedonia Makedonie [zem.] n: Upravit Zmazat
Macedonian Makedonský adj: web Upravit Zmazat
macer pedel n: Jiří Dadák Upravit Zmazat
macer žezlonoš n: Jiří Dadák Upravit Zmazat
macerate loužit v: za studena Upravit Zmazat
macerate máčet v: Upravit Zmazat
maceration macerace n: [chem.] Martin Ligač Upravit Zmazat
maceration máčení n: např. bylin v roztoku Martin Ligač Upravit Zmazat
macerative adj: Upravit Zmazat
maces palcáty n: pl. web Upravit Zmazat
maces palice n: pl. web Upravit Zmazat
MACET Modular Algorithm Concept Evaluation Tool [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Mach Mach n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Mach number Machovo číslo web Upravit Zmazat
machete mačeta n: sečná zbraň Martin Ligač Upravit Zmazat
Machiavelli Machiavelli n: [jmén.] web Upravit Zmazat
Machiavellian adj: Upravit Zmazat
machicolate v: Upravit Zmazat
machicolation n: Upravit Zmazat
machilid n: Upravit Zmazat
machinate machinovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machination machinace n: web Upravit Zmazat
machination úklady Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machinations machinace n: pl. web Upravit Zmazat
machinator intrikán n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine stroj Upravit Zmazat
machine strojní Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine strojový adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine zpracovávat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine bolt n: Upravit Zmazat
machine code strojový kód [tech.] Milan Svoboda Upravit Zmazat
machine engineering strojařství n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine gun kulomet web Upravit Zmazat
machine gunner kulometčík n: Cascaval Upravit Zmazat
machine hour hodina strojového času Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine instruction strojová instrukce Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine language strojový jazyk web Upravit Zmazat
machine learning strojové učení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine operation n: Upravit Zmazat
machine pistol n: Upravit Zmazat
machine plant strojírna n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine politician n: Upravit Zmazat
machine readable adj: Upravit Zmazat
machine readable dictionary n: Upravit Zmazat
machine rifle n: Upravit Zmazat
machine room strojovna n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine screw n: Upravit Zmazat
machine shop strojní dílna n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machine stitch n: Upravit Zmazat
machine tool stroj luke Upravit Zmazat
machine translation strojový překlad n: automatický překlad textu strojem Ondřej Světlík Upravit Zmazat
machine wash v: Upravit Zmazat
machine-accessible adj: Upravit Zmazat
machine-controlled strojem ovládaný adj: Ondřej Světlík Upravit Zmazat
machine-dependent strojově závislý adj: [it.] Upravit Zmazat
machine-displayable text n: Upravit Zmazat
machine-driven strojem řízený adj: Ondřej Světlík Upravit Zmazat
machine-gun kulomet luke Upravit Zmazat
machine-gunned Upravit Zmazat
machine-gunning Upravit Zmazat
machine-made strojově vyrobené adj: mamm Upravit Zmazat
machine-oriented language strojově orientovaný jazyk n: [it.] web Upravit Zmazat
machine-readable čitelný strojem luke Upravit Zmazat
machine-readable text n: Upravit Zmazat
machine-wash v: Upravit Zmazat
machine-works strojírna n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machined mechanicky opracovaný adj: Nijel Upravit Zmazat
machined obrobený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machined zpracovaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machinelike jako stroj luke Upravit Zmazat
machinelike strojový luke Upravit Zmazat
machinery mašinérie luke Upravit Zmazat
machinery mechanismus n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machinery soustrojí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machinery stroje Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machinery strojní vybavení luke Upravit Zmazat
machinery zařízení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machines stroje luke Upravit Zmazat
machining obrábění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
machinist mechanik luke Upravit Zmazat
machinist strojník luke Upravit Zmazat
machinist's vise n: Upravit Zmazat
machismo mužnost luke Upravit Zmazat
machmeter machmetr n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macho chlapský Upravit Zmazat
macho mužský Upravit Zmazat
macho sexista n: slady Upravit Zmazat
macho šovinista n: slady Upravit Zmazat
macho-man n: Upravit Zmazat
macintosh pláštěnka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Macintosh Macintosh n: [it.] počítač web Upravit Zmazat
Macintosh Macintosh n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
macintoshes Upravit Zmazat
mack kuplíř n: web Upravit Zmazat
mack nepromokavý adj: zkrácený tvar od mackintosh web Upravit Zmazat
mack pasák prostitutek n: web Upravit Zmazat
Mackenzie Upravit Zmazat
mackerel makrela Upravit Zmazat
mackerel scad n: Upravit Zmazat
mackerel shad n: Upravit Zmazat
mackerel shark n: Upravit Zmazat
mackerel sky n: Upravit Zmazat
Mackey Mackey n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Mackinac okres v USA n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
mackinaw n: Upravit Zmazat
Mackinaw coat Upravit Zmazat
mackintosh plášť do deště Upravit Zmazat
mackintosh pláštěnka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
mackintoshes Upravit Zmazat
mackle n: Upravit Zmazat
MacLeish Upravit Zmazat
Macleod Upravit Zmazat
MacMahon Upravit Zmazat
Macon Macon n: [jmén.] příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
maconnais n: Upravit Zmazat
Macoun Upravit Zmazat
MacPaint Upravit Zmazat
macrame druh krajky Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macrencephalic adj: Upravit Zmazat
macrencephalous adj: Upravit Zmazat
macrencephaly makrocefalie n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macro globální adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macro makro n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macro instruction n: Upravit Zmazat
macro lens makro objektiv xkomczax Upravit Zmazat
macro-economics makroekonomie [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
macrobiotic makrobiotický adj: typ stravy Bukovansky Richard Upravit Zmazat
macrobiotic diet makrobiotická dieta n: Ondřej Světlík Upravit Zmazat
macrobiotics makrobiotika luke Upravit Zmazat
macrocephalic makrocefalický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macrocephalous adj: Upravit Zmazat
macrocephaly makrocefalie n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macrocosm makrokosmos luke Upravit Zmazat
macrocosmic adj: Upravit Zmazat
macrocyte n: Upravit Zmazat
macrocytic anaemia n: Upravit Zmazat
macrocytic anemia n: Upravit Zmazat
macrocytosis n: Upravit Zmazat
macrodispersion makrodisperze [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
macroeconomic makroekonomický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macroeconomic balance exchange rate Upravit Zmazat
macroeconomic expert makroekonomický expert n: [fin.] web Upravit Zmazat
macroeconomics makroekonomie luke Upravit Zmazat
macroeconomics makroekonomika n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
macroeconomist n: Upravit Zmazat
macroevolution n: Upravit Zmazat
macroflora makroflóra [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
Zpět