Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
L'Aquila Upravit Zmazat
L'Enfant Upravit Zmazat
L'vov Upravit Zmazat
L-dopa Upravit Zmazat
L-P Upravit Zmazat
L-shaped adj: Upravit Zmazat
L8R Later [zkr.] Upravit Zmazat
la předložka z francouzštiny Zdeněk Brož Upravit Zmazat
La Rochefoucauld Upravit Zmazat
la-di-da adj: Upravit Zmazat
laager opevněný tábor Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laager vojenský tábor Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lab laboratoř n: [hovor.] Upravit Zmazat
lab labourista n: [polit.] Petr Prášek Upravit Zmazat
lab bench n: Upravit Zmazat
lab coat n: Upravit Zmazat
lab technician laborant n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
LAB&TYD Life's A Bitch & Then You Die [zkr.] Upravit Zmazat
Laban Laban n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
labdanum n: Upravit Zmazat
label nálepka n: Hynek Hanke Upravit Zmazat
label návěstí n: Hynek Hanke Upravit Zmazat
label označit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
label popisek n: např. k ovládacím tlačítkům Pino Upravit Zmazat
label značka n: Hynek Hanke Upravit Zmazat
label etiketa n: PetrV Upravit Zmazat
label jmenovka n: PetrV Upravit Zmazat
labeled označený adj: Hynek Hanke Upravit Zmazat
labeling značení web Upravit Zmazat
labelled označený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labelled popsán adj: Milan Svoboda Upravit Zmazat
labelling etiketování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labelling značení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labelling (eco-labelling) značení výrobků (šetrných vůči prostředí) [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
labels popisky Jiří Syrový Upravit Zmazat
labetalol n: Upravit Zmazat
labetalol hydrochloride n: Upravit Zmazat
labia pysk n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labia ret Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labia majora n: Upravit Zmazat
labia minora n: Upravit Zmazat
labial retný adj: j_polach@email.cz Upravit Zmazat
labial artery n: Upravit Zmazat
labial consonant n: Upravit Zmazat
labial pipe n: Upravit Zmazat
labial stop n: Upravit Zmazat
labial vein n: Upravit Zmazat
labialise v: Upravit Zmazat
labialize v: Upravit Zmazat
labiate adj: Upravit Zmazat
labile vratký PCR Upravit Zmazat
lability labilita n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labium pysk n: [bio.] macska Upravit Zmazat
labium ret n: [bio.] web Upravit Zmazat
labor námaha Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labor práce n: zejm. manuální joe@hw.cz Upravit Zmazat
labor pracovněprávní n: [práv.] Ivan Masár Upravit Zmazat
labor agreement n: Upravit Zmazat
labor coach n: Upravit Zmazat
labor contract pracovní smlouva Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labor cost mzdové náklady Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labor force dělnictvo Upravit Zmazat
labor force pracovní síla Upravit Zmazat
labor force pracující Upravit Zmazat
labor hoarding Upravit Zmazat
labor income Upravit Zmazat
labor input Upravit Zmazat
labor intensity Upravit Zmazat
labor intensiveness Upravit Zmazat
labor leader n: Upravit Zmazat
labor market n: Upravit Zmazat
labor movement n: Upravit Zmazat
labor of love n: Upravit Zmazat
labor organizer n: Upravit Zmazat
labor pain n: Upravit Zmazat
labor pains porodní bolesti n: Alice Brabcová Upravit Zmazat
labor pool n: Upravit Zmazat
labor productivity Upravit Zmazat
labor resources n: Upravit Zmazat
labor supply Upravit Zmazat
labor union odborová organizace n: joe@hw.cz Upravit Zmazat
labor union odbory n: [amer.] Ritchie Upravit Zmazat
labor-intensive adj: Upravit Zmazat
labor-output ratio Upravit Zmazat
laboratorian laborant n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laboratories laboratoře n: pl. Milan Svoboda Upravit Zmazat
laboratory laboratorní Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laboratory laboratoř n: Upravit Zmazat
laboratory pokusný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laboratory assistant laborant n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laboratory bench n: Upravit Zmazat
laboratory coat n: Upravit Zmazat
laboratory technician laborant n: mamm Upravit Zmazat
labored adj: Upravit Zmazat
laborer pracovník n: Martin Ligač Upravit Zmazat
laborers nádeník PCR Upravit Zmazat
laboring adj: Upravit Zmazat
laborious pracný adj: j_polach@email.cz Upravit Zmazat
laboriously pracně adv: j_polach@email.cz Upravit Zmazat
laboriousness pracnost n: J. Polach Upravit Zmazat
laborsaving adj: Upravit Zmazat
labour námaha n: Ritchie Upravit Zmazat
labour porod n: Marek Turnovec Upravit Zmazat
labour práce n: Ritchie Upravit Zmazat
labour pracovní síla Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
labour costs mzdové náklady Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
labour force pracovní síla Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
labour law pracovní právo [práv.] Ritchie Upravit Zmazat
labour market trh práce Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
labour of love n: Upravit Zmazat
labour pains n: Upravit Zmazat
Labour Party Dělnická strana [polit.] [brit.] Ritchie Upravit Zmazat
labour-intensive pracný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laboured obtížný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laboured těžkopádný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labourer dělník n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labourers dělníci n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labourers pomocníci n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labouring usilování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labouring usilující adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Labourite Upravit Zmazat
laboursaving adj: Upravit Zmazat
Labrador Labrador n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Labrador retriever Upravit Zmazat
Labrador tea Upravit Zmazat
Labradorean Upravit Zmazat
Labradorian Upravit Zmazat
labrocyte n: Upravit Zmazat
labs laboratoře n: pl. [hovor.] web Upravit Zmazat
laburnum zlatý déšť Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labyrinth bludiště n: J. Polach Upravit Zmazat
labyrinth labyrint n: J. Polach Upravit Zmazat
labyrinthian adj: Upravit Zmazat
labyrinthine bludištní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labyrinthine spletitý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labyrinthine artery n: Upravit Zmazat
labyrinthine sense n: Upravit Zmazat
labyrinthine vein n: Upravit Zmazat
labyrinthitis n: Upravit Zmazat
labyrinthodont labyrintodont Zdeněk Brož Upravit Zmazat
labyrinths bludiště n: pl. J. Polach Upravit Zmazat
lac n: Upravit Zmazat
lac dye n: Upravit Zmazat
lac wax n: Upravit Zmazat
lace krajka n: web Upravit Zmazat
lace krajkovina Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lace lemovka Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lace tkanička z boty Upravit Zmazat
lace zašněrovat Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lace bug n: Upravit Zmazat
lace fern n: Upravit Zmazat
lace into v: Upravit Zmazat
lace making n: Upravit Zmazat
lace up v: Upravit Zmazat
lace-flower vine n: Upravit Zmazat
lace-ups šněrovací boty Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lacebark n: Upravit Zmazat
laced krajkový Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
laced uvázaný tkanicí Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
laced zdobený krajkou Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
lacelike adj: Upravit Zmazat
lacepod n: Upravit Zmazat
lacer n: Upravit Zmazat
lacerate rozdrásat do masa v: Pino Upravit Zmazat
lacerate rozedřít v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lacerate rozervat v: Pino Upravit Zmazat
lacerate rozsápat v: Pino Upravit Zmazat
lacerate trýznit v: psychicky Pino Upravit Zmazat
lacerated rozedřený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lacerating Upravit Zmazat
laceration lacerace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laceration tržná rána n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Lacerta Upravit Zmazat
lacertid n: Upravit Zmazat
lacertid lizard n: Upravit Zmazat
lacertilian adj: Upravit Zmazat
lacewing zlatoočka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lacewing fly n: Upravit Zmazat
lacewood n: Upravit Zmazat
lacework krajkovina n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lacework síťoví Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Lacey Lacey n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Lachaise Upravit Zmazat
laches promeškání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
laches zanedbání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Lachesis Upravit Zmazat
lachrymal plačtivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lachrymal slzavý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lachrymal slzní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lachrymal slzný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lachrymal slzný kanálek Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lachrymal duct n: Upravit Zmazat
lachrymal gland n: Upravit Zmazat
lachrymal secretion n: Upravit Zmazat
lachrymation n: Upravit Zmazat
lachrymator n: Upravit Zmazat
lachrymatory slzný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
lachrymose uplakaný adj: PetrV Upravit Zmazat
lachrymose uslzený adj: PetrV Upravit Zmazat
lacing svazování n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zpět