Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
K K Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kabbala n: Upravit Zmazat
kabbalah n: Upravit Zmazat
kabbalism n: Upravit Zmazat
kabbalist n: Upravit Zmazat
kabbalistic adj: Upravit Zmazat
kabob kebab n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kaboom bum interj: Ivan Masár Upravit Zmazat
kaboom třesk interj: Ivan Masár Upravit Zmazat
Kabul Kábul n: [zem.] hl.m. - Afghánistán Upravit Zmazat
Kabyle Kabyl n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Kabyle kabylština n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kaffeeklatch kávový dýchánek n: Jan Wagner Upravit Zmazat
kaffeeklatsch kávový dýchánek n: Jan Wagner Upravit Zmazat
kaffir černý afričan n: [slang.] opovržlivý výraz BartyCok Upravit Zmazat
kaffir kafr n: BartyCok Upravit Zmazat
kaffir boom n: Upravit Zmazat
kaffir bread n: Upravit Zmazat
kaffir cat divoká kočka n: divoká kočka nacházející se v Africe a Asii web Upravit Zmazat
kaffir corn n: Upravit Zmazat
kaffiyeh n: Upravit Zmazat
kafir káfir n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kafir corn n: Upravit Zmazat
Kafka Kafka n: [jmén.] Franz Martin Ligač Upravit Zmazat
Kafkaesque kafkovský adj: [kniž.] Martin Ligač Upravit Zmazat
kaftan dlouhý volný plášť n: orient. Jan Wagner Upravit Zmazat
kahikatea n: Upravit Zmazat
Kahn Kahn n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Kahoolawe Upravit Zmazat
kai apple n: Upravit Zmazat
kail zeleninová polévka n: skotsky Pavel Novák Upravit Zmazat
kainite kainit Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kainogenesis n: Upravit Zmazat
kaiser německý císař n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kaiser rakouský císař n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kaiser roll n: Upravit Zmazat
kaki n: Upravit Zmazat
kakke disease n: Upravit Zmazat
kala azar n: Upravit Zmazat
kala-azar n: Upravit Zmazat
Kalahari Kalahari n: [jmén.] [zem.] polopouštní náhorní plošina v jižní Africe Jan Wagner Upravit Zmazat
Kalamazoo okres v USA n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
kalansuwa n: Upravit Zmazat
kalantas filipínský cedr n: [bot.] strom poskytující červené tvrdé stavební dřevo mikefrc Upravit Zmazat
kale kapusta n: Jan Wagner Upravit Zmazat
kaleidoscope kaleidoskop n: anthonix Upravit Zmazat
kaleidoscope krasohled n: !@#$%^&∞±‰≠ Upravit Zmazat
kaleidoscopic kaleidoskopický adj: Jan Wagner Upravit Zmazat
kaleidoscopical kaleidoskopický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kaleidoscopically kaleidoskopicky adv: Martin Ligač Upravit Zmazat
kalemia n: Upravit Zmazat
Kali Kali n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
kalian n: Upravit Zmazat
kalif n: Upravit Zmazat
Kalimantan Upravit Zmazat
Kalinin Upravit Zmazat
kaliph n: Upravit Zmazat
kaliuresis n: Upravit Zmazat
kalmia n: Upravit Zmazat
kalpa kalpa n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kalpac n: Upravit Zmazat
Kaluga Upravit Zmazat
kalumpang n: Upravit Zmazat
kaluresis n: Upravit Zmazat
Kama Upravit Zmazat
Kamchatka Kamčatka n: [jmén.] [zem.] poloostrov na severovýchodě Asie; řeka na Kamčatce Jan Wagner Upravit Zmazat
kameez n: Upravit Zmazat
kami japonské božstvo Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kami japonský titul Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kamikaze kamikadze Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kamikaze sebevražedný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Kamikazes kamikadze n: pl. [voj.] japonští letci-sebevrazi Martin Ligač Upravit Zmazat
Kamikazes kamikaze n: pl. [voj.] japonští letci-sebevrazi Martin Ligač Upravit Zmazat
Kampala hl.m. - Uganda n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Kampong Upravit Zmazat
Kampuchea Upravit Zmazat
Kampuchean adj: Upravit Zmazat
kanaf n: Upravit Zmazat
kanamycin n: Upravit Zmazat
Kanara Upravit Zmazat
Kanarese Upravit Zmazat
Kanchanjanga Upravit Zmazat
Kanchenjunga Upravit Zmazat
kanchil n: Upravit Zmazat
Kandinsky Upravit Zmazat
Kandy Upravit Zmazat
Kane Kane n: [jmén.] příjmení, okres v USA Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
kangaroo klokan n: [zoo.] australské zvíře stonekv Upravit Zmazat
kangaroo apple n: Upravit Zmazat
kangaroo bear n: Upravit Zmazat
kangaroo court lynč Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kangaroo court vykonstruovaný proces Petr Prášek Upravit Zmazat
kangaroo hare n: Upravit Zmazat
kangaroo jerboa n: Upravit Zmazat
kangaroo mouse n: Upravit Zmazat
kangaroo paw n: Upravit Zmazat
kangaroo rat n: Upravit Zmazat
kangaroo's-foot n: Upravit Zmazat
kangaroo-foot plant n: Upravit Zmazat
kangaroos klokani n: pl. [zoo.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kanji čínské znaky v japonštině n: [lingv.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Kankakee okres v USA n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Kannada Upravit Zmazat
Kannada-speaking adj: Upravit Zmazat
Kano Kano n: [jmén.] příjmení, město - Nigérie Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Kansa Upravit Zmazat
Kansan Upravit Zmazat
Kansas Kansas n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Kansas Kansas n: [jmén.] [zem.] stát v USA Upravit Zmazat
Kansas City Kansas n: [jmén.] [zem.] Upravit Zmazat
Kansu Upravit Zmazat
Kant Kant n: [jmén.] příjmení, město v Kyrgyzstánu Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Kantian adj: Upravit Zmazat
kanzu n: Upravit Zmazat
Kaohsiung město - Tchaj-wan n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
kaoliang n: Upravit Zmazat
kaolin kaolín n: [ker.] mamm Upravit Zmazat
kaoline kaolín n: [ker.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kaolinite n: Upravit Zmazat
kaon mezon K n: [fyz.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kapeika n: Upravit Zmazat
kaph n: Upravit Zmazat
kapish rozumíš? [hovor.] vždy v otázce (např. Dont bother me again, kapish? - Už mě neotravuj, rozumíš?) Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
Kaplan Kaplan n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
kapok kapok n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kapok kapokový strom Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kappa kappa n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kappa-meson n: Upravit Zmazat
kapuka n: Upravit Zmazat
kaput zničený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
karabiner karabinka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Karachi Karáčí [zem.] město v Pákistánu joe@hw.cz Upravit Zmazat
Karaganda město - Kazachstán n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Karakoram Upravit Zmazat
karakul karakul n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
karakul plemeno ovcí adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
karaoke karaoke Zdeněk Brož Upravit Zmazat
karat karát n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
karate karate n: Upravit Zmazat
karaya gum n: Upravit Zmazat
Karel Karel Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Karelia Upravit Zmazat
Karelian Upravit Zmazat
Karen Karen n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Karl Karl n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Karlfeldt Upravit Zmazat
karma karma n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
karmic karmický adj: Upravit Zmazat
Karol Karol n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Karp Karp n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
karst kras Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
karst cavity krasová dutina [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
karst flow krasový tok [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
karst perviousness krasová propustnost [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
karst spring krasový pramen [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
karst water krasová voda [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
kart motokára n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Karttikeya Upravit Zmazat
karyokinesis n: Upravit Zmazat
karyokinetic adj: Upravit Zmazat
karyolymph n: Upravit Zmazat
karyolysis n: Upravit Zmazat
karyon n: Upravit Zmazat
karyoplasm karyoplazma Zdeněk Brož Upravit Zmazat
karyotype n: Upravit Zmazat
Kasai Upravit Zmazat
kasbah n: Upravit Zmazat
kasha kaše z pohanky Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Kashmir Upravit Zmazat
Kashmiri adj: Upravit Zmazat
Kassite Upravit Zmazat
kat n: Upravit Zmazat
katabatic katabatický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
katabatic wind n: Upravit Zmazat
katabolic katabolický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
katabolism katabolismus Zdeněk Brož Upravit Zmazat
katamorphism n: Upravit Zmazat
Katar Upravit Zmazat
Katari adj: Upravit Zmazat
Kate Katka n: [female] [jmén.] Upravit Zmazat
Kate Katuška Zdeněk Brož Upravit Zmazat
kategori kategorie web Upravit Zmazat
Katharevusa Upravit Zmazat
Katharine Kateřina 2 8 n: [female] [jmén.] Upravit Zmazat
katharobe n: Upravit Zmazat
katharobic adj: Upravit Zmazat
katharometer n: Upravit Zmazat
katharsis n: Upravit Zmazat
Katherine Kateřina 2 2 n: [female] [jmén.] Upravit Zmazat
Kathleen Kateřina Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Kathleen Kathleen n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Kathmandu hl.m. - Nepál n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Kathy ženské křestní jméno n: [female] [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Katie Kačenka n: [female] [jmén.] Martin M. Upravit Zmazat
Katie Kačka n: [female] [jmén.] Martin M. Upravit Zmazat
Katie Káťa n: [female] [jmén.] Upravit Zmazat
Katmandu Upravit Zmazat
Katowice město - Polsko n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
katsura tree n: Upravit Zmazat
katydid saranče n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zpět