Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
h přístav n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
h sto n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
h vodík n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
h výška n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
h'm Upravit Zmazat
H-bomb vodíková bomba n: [voj.] Hynek Hanke Upravit Zmazat
H-shaped adj: Upravit Zmazat
H.R.H. Jeho Královská Výsost [fráz.] His Royal Highness Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
H2 How To [zkr.] Upravit Zmazat
ha ha n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
ha'p'orth n: Upravit Zmazat
ha'penny n: Upravit Zmazat
ha-ha vtip [slang.] Jan Wagner Upravit Zmazat
Haag Haag n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Haag Haag n: [zem.] Milan Svoboda Upravit Zmazat
HAARP High Frequency Active Auroral Research Program [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Haas Haas n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
habanera habanera Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habeas corpus právní termín [práv.] zákaz zatknout občana bez soudního řízení Jan Wagner Upravit Zmazat
Haber Upravit Zmazat
haberdasher obchodník s galanterií Jan Wagner Upravit Zmazat
haberdashery galanterie Upravit Zmazat
haberdashery store n: Upravit Zmazat
habergeon n: Upravit Zmazat
Haberman Haberman n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Habib Habib n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
habiliment oděv n: Martin Ligač Upravit Zmazat
habilimented adj: Upravit Zmazat
habiliments oděvy n: pl. Martin Ligač Upravit Zmazat
habilitate odít Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habilitate vybavit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habilitation habilitace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habilitation rehabilitace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habit návyk luke Upravit Zmazat
habit obyčej Hynek Hanke Upravit Zmazat
habit sklon k něčemu luke Upravit Zmazat
habit zvyk Upravit Zmazat
habit-forming návykový Jan Wagner Upravit Zmazat
habitability obyvatelnost Hynek Hanke Upravit Zmazat
habitable obyvatelný Hynek Hanke Upravit Zmazat
habitat domov Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habitat habitat [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
habitat lokalita n: Milan Svoboda Upravit Zmazat
habitat naleziště Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habitat mitigation zmírnění škod na přírodních lokalitách [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
habitation bydlení Hynek Hanke Upravit Zmazat
habitation bydliště Hynek Hanke Upravit Zmazat
habitation centre ohnisko výskytu (biologie) [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
habitats naleziště Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habitats přirozená prostředí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habited zabydlený adj: web Upravit Zmazat
habits zvyky n: Jan Hradil Upravit Zmazat
habitual navyklý adj: web Upravit Zmazat
habitual obvyklý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habitual abortion n: Upravit Zmazat
habitual criminal n: Upravit Zmazat
habitually navykle adv: Milan Svoboda Upravit Zmazat
habitually happen stávat se Upravit Zmazat
habitually wear nosit Upravit Zmazat
habituate navyknout si Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habituation zvyknutí n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habitude návyk n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habitude zvyk n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
habitue n: Upravit Zmazat
habitus n: Upravit Zmazat
Habsburg Upravit Zmazat
HACE vysokohorský otok mozku [zkr.] [med.] High altitude cerebral edema Petr Prášek Upravit Zmazat
hacek n: Upravit Zmazat
hachure n: Upravit Zmazat
hacienda hacienda n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hacienda velkostatek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hack břídil n: Pino Upravit Zmazat
hack člověk bez talentu n: někdo, kdo si hraje na umělce Pino Upravit Zmazat
hack nabourat se v: [it.] do cizího počítače Pino Upravit Zmazat
hack odkopnout míč v: [sport.] Pino Upravit Zmazat
hack osekávat v: Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
hack pisálek n: spisovatel bez talentu Pino Upravit Zmazat
hack provizorní, nouzové nebo nestandardní řešení programátorského problému n: [slang.] [tech.] v programátorském slangu rychlé, často nestandardní řešení obtížné situace (může jít buď o provizorní, nedokonalé dílo, nebo naopak o rafinované a chytré, často obtížně pochopitelné) Jiří BlueBear Dluhoš Upravit Zmazat
hack rozsekat v: na kousky Pino Upravit Zmazat
hack sek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hack sekat v: Hynek Hanke Upravit Zmazat
hack vyjet si na koni v: Pino Upravit Zmazat
hack výjimečný čin n: Hynek Hanke Upravit Zmazat
hack vyjížďka na koni n: Pino Upravit Zmazat
hack zásek n: Pino Upravit Zmazat
hack driver n: Upravit Zmazat
hack on v: Upravit Zmazat
hack saw rámová pila na kov n: Martin Ligač Upravit Zmazat
hack someone off otrávit někoho [frsl.] obrazně Pino Upravit Zmazat
hack writer n: Upravit Zmazat
hack-driver n: Upravit Zmazat
hackamore n: Upravit Zmazat
hackberry břestovec n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hackbut n: Upravit Zmazat
hacked nabouraný např. počítač Upravit Zmazat
hackee n: Upravit Zmazat
hacker hacker n: [slang.] programátor, který si libuje v prozkoumávání kódu a jeho různém upravování sheeryjay Upravit Zmazat
hacker haker n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hacker počítačový odborník [it.] web Upravit Zmazat
hackers hackeři n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Hackett Hackett n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
hacking nabourávání např. do počítače Hynek Hanke Upravit Zmazat
hacking programování z radosti či přesvědčení n: zejména za účelem vyřešení nějakého zvláště obtížného problému Petr "pasky" Baudiš Upravit Zmazat
hackle vochle n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hackle vochlovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hackles n: Upravit Zmazat
hackmatack n: Upravit Zmazat
hackney drožka n: [hist.] Martin Ligač Upravit Zmazat
hackney carriage n: Upravit Zmazat
hackney coach n: Upravit Zmazat
hackneyed otřepaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hacks osekává v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hacks rozsekává v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hacks seká v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hacksaw rámová pila na kov n: Martin Ligač Upravit Zmazat
hackwork n: Upravit Zmazat
had have/had/had v: [neprav.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
had měl Upravit Zmazat
had měli Zdeněk Brož Upravit Zmazat
had a bellyful Upravit Zmazat
had a belt Upravit Zmazat
had a couple Upravit Zmazat
had a few Upravit Zmazat
had best v: Upravit Zmazat
had better Upravit Zmazat
had enough Upravit Zmazat
had his bell rung Upravit Zmazat
had it Upravit Zmazat
had it up to here Upravit Zmazat
had left nechal v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
had the bird Upravit Zmazat
had to musel Upravit Zmazat
had to musil Upravit Zmazat
hadal hadál [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
Haddad Haddad n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
haddock treska n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Hadean hadaikum n: [geol.] nejstarší období ve vývoji Země Pino Upravit Zmazat
hades podsvětí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hades záhrobí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Hades Upravit Zmazat
hadith n: Upravit Zmazat
hadj n: Upravit Zmazat
hadji n: Upravit Zmazat
Hadley Hadley n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
hadn't neměl Hynek Hanke Upravit Zmazat
Hadrian Upravit Zmazat
hadron hadron n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
hadrosaur n: Upravit Zmazat
hadrosaurus n: Upravit Zmazat
HAE High Altitude, long-Endurance (UAV) [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
haecceity individuálnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haecceity specifičnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Haeckel Upravit Zmazat
haem n: Upravit Zmazat
haemagglutinate v: Upravit Zmazat
haemagglutination n: Upravit Zmazat
haemal krevní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haemal arch n: Upravit Zmazat
haemangioma n: Upravit Zmazat
haematal adj: Upravit Zmazat
haematemesis n: Upravit Zmazat
haematic krevní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haematinic n: Upravit Zmazat
haematite hematit n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haematite krevel Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haematocele n: Upravit Zmazat
haematochezia n: Upravit Zmazat
haematocoele n: Upravit Zmazat
haematocolpometra n: Upravit Zmazat
haematocolpos n: Upravit Zmazat
haematocrit hematokrit Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haematocytopenia n: Upravit Zmazat
haematocyturia n: Upravit Zmazat
haematogenesis krvetvorba n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haematogenic adj: Upravit Zmazat
haematohiston n: Upravit Zmazat
haematoidin n: Upravit Zmazat
haematological hematologický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haematologist n: Upravit Zmazat
haematology hematologie n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haematolysis n: Upravit Zmazat
haematoma n: Upravit Zmazat
haematopoiesis hematopoéza Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haematopoietic adj: Upravit Zmazat
haematosis Upravit Zmazat
haematuria n: Upravit Zmazat
haemic adj: Upravit Zmazat
haemitin n: Upravit Zmazat
haemodialysis n: Upravit Zmazat
haemogenesis hemogeneze Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haemoglobin hemoglobin [med.] fikus Upravit Zmazat
haemoglobinemia n: Upravit Zmazat
haemoglobinopathy n: Upravit Zmazat
haemoglobinuria n: Upravit Zmazat
haemolysin n: Upravit Zmazat
haemolysis hemolýza n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haemolytic hemolytický adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
haemolytic anaemia n: Upravit Zmazat
haemophile n: Upravit Zmazat
haemophilia hemofilie [med.] choroba;porucha srážení krve Martin Ligač Upravit Zmazat
Zpět