Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
g g Zdeněk Brož Upravit Zmazat
G spot bod G n: slady Upravit Zmazat
G-LOC G-Induced Loss of Consciousness [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
g-man agent FBI n: [amer.] slady Upravit Zmazat
g-man federál n: [amer.] slady Upravit Zmazat
g-string druh velmi minimalistických tang n: Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
g-string tanga n: spodní prádlo xkomczax Upravit Zmazat
G2G Got to Go [zkr.] Upravit Zmazat
GAAP mezinárodní účetní standardy [zkr.] Michal Táborský Upravit Zmazat
gab háček n: Pavel Cvrček Upravit Zmazat
gab tlachat v: Jan Wagner Upravit Zmazat
gab žvanit v: Jan Wagner Upravit Zmazat
gabardine gabardén n: luke Upravit Zmazat
gabardine kaftan n: luke Upravit Zmazat
gabble breptání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gabble drmolení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gabble mumlat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gabble štěbetání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gabble tlachání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gabble tlachat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gabble žvanit v: Petr Špatka Upravit Zmazat
gabby upovídaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaberdine gabardén n: látka luke Upravit Zmazat
gaberdine kaftan n: luke Upravit Zmazat
gable štít n: Petr Špatka Upravit Zmazat
gabled štítový adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gables štíty n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Gabon Gabon n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Gaborone hl.m. - Botswana n: [jmén.] [zem.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Gabriel Gabriel n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Gabriel Gabriel n: [jmén.] ženské křestní jméno Martin Ligač Upravit Zmazat
Gabriela Gabriela Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Gabrielle Gabriela n: [jmén.] Martin Ligač Upravit Zmazat
Gabrielle ženské křestní jméno n: [female] [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Gabun Gabon n: [jmén.] varianta od "Gabon" Cascaval Upravit Zmazat
GAC Get A Clue [zkr.] Upravit Zmazat
gad dláto n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gad toulat se v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gadabout potulovat se v: Jan Wagner Upravit Zmazat
gadfly otravný člověk n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gadget důmyslný adj: Pope Upravit Zmazat
gadget hejblátko n: Jan Havlíček Upravit Zmazat
gadget přístroj n: luke Upravit Zmazat
gadget součástka n: luke Upravit Zmazat
gadget strojek n: luke Upravit Zmazat
gadget zařízení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gadgetry mechanismy Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gadgetry přístroje Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gadgets přístroje n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gadgets vynálezy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gadolinium gadolinium n: [chem.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Gael Gael n: sirra Upravit Zmazat
Gael Gal n: etnikum sirra Upravit Zmazat
Gael skotský Kelt n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaelic gaelský adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Gaelic gaelština n: sirra Upravit Zmazat
Gaelic galština n: sirra Upravit Zmazat
Gaelic skotská keltština n: [lingv.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Gaeltacht oblast v Irsku, kde se mluví irsky n: všechny nebo jakákoliv z nich Pino Upravit Zmazat
gaff železný hák Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaffe chyba n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaffer hlavní osvětlovač n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaffer mistr n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaffer předák n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
GAFIA Get Away From It All (as in drop out of ILink for a bit) [zkr.] Upravit Zmazat
GAFM Get Away From Me [zkr.] Upravit Zmazat
gag dusit se v: Cascaval Upravit Zmazat
gag gag n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag gagovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag improvizace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag legrace n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag podvod n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag roubík n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag sranda Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag trik n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag ucpat někomu ústa roubíkem v: Cascaval Upravit Zmazat
gag umlčet někoho v: Cascaval Upravit Zmazat
gag vtip n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag vtipná pointa Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gag zvedat se žaludek mít nutkání zvracet Pino Upravit Zmazat
gaga senilní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Gagarin Gagarin n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
gage dát do zástavy v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gage gage Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gage hozená rukavice n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gage zaručit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gage záruka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gage zastavit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gagging dávení n: Josef Kosek Upravit Zmazat
gagging říhání n: Josef Kosek Upravit Zmazat
gaggle hejno n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaggle houf n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaggle stádo n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gags roubíky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gags vtipy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gai-lohn čínská brokolice n: xkomczax Upravit Zmazat
Gaia Upravit Zmazat
gaianism gaianismus [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
gaiety veselí n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaiety veselost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gaijin cizinec v Japonsku n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Gail Gail n: [jmén.] příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
gaillardia n: Upravit Zmazat
gaily vesele adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain nabrat v: Pino Upravit Zmazat
gain nabýt v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain profit n: Pavel Machek; Giza Upravit Zmazat
gain profitovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain přebytek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain příjem n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain přírůstek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain výdělek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain výnos n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain výtěžek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain zesílení n: [tech.] Upravit Zmazat
gain zisk n: [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
gain získat v: Upravit Zmazat
gain ground nabýt převahy Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain ground nabývat vliv Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gain margin bezpečnost v zesílení v.martin Upravit Zmazat
gain vigor v: Upravit Zmazat
gained získaný adj: Upravit Zmazat
gainer vítěz n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gainer výherce n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Gaines Gaines n: [jmén.] příjmení, okres v USA Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Gainesville město - Spojené státy americké n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
gainful výnosný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gainfully výdělečně adv: Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
gaining dobývání n: Upravit Zmazat
gaining control n: Upravit Zmazat
gainlessly adv: Upravit Zmazat
gainly adj: Upravit Zmazat
gains nabývá v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gains příjmy n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gains získává v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gains zisky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gainsay namítat v: Michal Ambrož Upravit Zmazat
Gainsborough Upravit Zmazat
Gaiseric Upravit Zmazat
gait chůze n: Josef Kosek Upravit Zmazat
gait způsob chůze n: Josef Kosek Upravit Zmazat
gaiter kamaše n: ochrana kotníku, lýtka proti chladu Pino Upravit Zmazat
gaiters návleky turistické n: pl. Pino Upravit Zmazat
Gaius Upravit Zmazat
gal dívka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gala slavnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gala affair n: Upravit Zmazat
galactagogue n: Upravit Zmazat
galactic galaktický adj: luke Upravit Zmazat
galactocele n: Upravit Zmazat
galactose galaktóza n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
galactosemia n: Upravit Zmazat
galactosis n: Upravit Zmazat
galago n: Upravit Zmazat
Galahad Upravit Zmazat
galangal n: Upravit Zmazat
galantine n: Upravit Zmazat
galanty show n: Upravit Zmazat
Galapagos Galapágy n: [jmén.] [zem.] Martin Ligač Upravit Zmazat
Galatea Upravit Zmazat
Galatean Upravit Zmazat
Galateans Upravit Zmazat
galax n: Upravit Zmazat
galaxies galaxie n: pl. Upravit Zmazat
Galaxy Galaxie n: Upravit Zmazat
galbanum n: Upravit Zmazat
Galbraith Upravit Zmazat
Galbreath Galbreath n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
galbulus n: Upravit Zmazat
gale vichřice n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
galea n: Upravit Zmazat
Galen Galen n: [jmén.] příjmení, mužské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
galena galenit n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Galenic galenický adj: Stanislav Horáček Upravit Zmazat
galere n: Upravit Zmazat
Galicia Galicia n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Galicia Galície n: [jmén.] [zem.] SZ Španělsko, pozor na záměnu s Haličí kavol Upravit Zmazat
Galicia Halič n: [jmén.] [zem.] pomezí Polsko - Ukrajina, pozor na záměnu s Galícií kavol Upravit Zmazat
Galician galícijština n: pozor, stejné slovo pro haličštinu! kavol Upravit Zmazat
Galician haličština n: pozor, stejné slovo pro galícijštinu! kavol Upravit Zmazat
Galilaean adj: Upravit Zmazat
Galilean galilejský adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Galilean telescope Upravit Zmazat
Galilee Upravit Zmazat
Galileo Galileo n: [jmén.] Martin Ligač Upravit Zmazat
galingale n: Upravit Zmazat
gall drzost n: [amer.] PetrV Upravit Zmazat
gall hálka n: [zoo.] útvar vznikající na rostlinách působením látek produkovaných jiným organismem, kterým může být hmyz, houba, bakterie nebo roztoč. Pino Upravit Zmazat
gall nestydatost n: [amer.] PetrV Upravit Zmazat
gall opruzenina n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
gall žluč n: Josef Kosek Upravit Zmazat
gall bladder žlučník n: Josef Kosek Upravit Zmazat
gall gnat n: Upravit Zmazat
gall midge n: Upravit Zmazat
gall of the earth n: Upravit Zmazat
gall wasp n: Upravit Zmazat
gall-berry n: Upravit Zmazat
gall-bladder žlučník n: Jirka Daněk Upravit Zmazat
gall-stone žlučníkový kámen n: Martin M. Upravit Zmazat
Gallagher Gallagher n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Zpět