Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
f f Zdeněk Brož Upravit Zmazat
F Nedostatečná n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
F Pětka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
F clef basový klíč [hud.] také F klíč Lukáš Růžička Upravit Zmazat
f-number Upravit Zmazat
f-stop Upravit Zmazat
f. adj: Upravit Zmazat
F.B.I americký federální vyšetřovací úřad [zkr.] web Upravit Zmazat
F2F tváří v tvář [zkr.] Face To Face Jiří Hofman Upravit Zmazat
fa fa [hud.] solmizační slabika Martin Ligač Upravit Zmazat
FAA Federal Aviation Administration [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
fab báječný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fab ohromný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fab úžasný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Faber Faber n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Fabia Fabia n: [aut.] web Upravit Zmazat
fabian fabiánský adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabian váhavý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Fabian Fabian n: [jmén.] příjmení, mužské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
fable báje Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fable bájit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fable bajka Upravit Zmazat
fable mýtus Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fable pověst Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fable výmysl Upravit Zmazat
fabled legendární adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabled proslulý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabric látka Upravit Zmazat
fabric složení n: luke Upravit Zmazat
fabric stavba n: hrubá luke Upravit Zmazat
fabric struktura n: luke Upravit Zmazat
fabric tkanina Upravit Zmazat
fabric uspořádání n: luke Upravit Zmazat
fabric pill remover kartáč na odžmolkování n: Pino Upravit Zmazat
fabric pill remover odstraňovač žmolků n: Pino Upravit Zmazat
fabric softener aviváž n: Lukáš Růžička Upravit Zmazat
fabricate padělat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabricate vymyslet si Upravit Zmazat
fabricate vyrobit Hynek Hanke Upravit Zmazat
fabricate zkonstruovat Hynek Hanke Upravit Zmazat
fabricated vyrobený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabricated zhotovený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabricating tvořící adj: Roman Vrána Upravit Zmazat
fabrication padělek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabrication výmysl Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabrication výroba n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabrication zhotovení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabricator lhář PCR Upravit Zmazat
fabricator padělatel PCR Upravit Zmazat
fabrics tkaniny n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabulist bajkář Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabulous báječný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabulous bájný Hynek Hanke Upravit Zmazat
fabulous mýtický Hynek Hanke Upravit Zmazat
fabulous nádherný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabulous překvapující Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabulous senzační Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabulous skvělý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabulous skvostný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
fabulously báječně web Upravit Zmazat
FAC Forward Air Controller [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
facade fasáda web Upravit Zmazat
facaded pokrytý fasádou web Upravit Zmazat
facades fasády pl. Martin Ligač Upravit Zmazat
face ciferník Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face čelit v: Hynek Hanke Upravit Zmazat
face drzost Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face grimasa n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face hledět v: Upravit Zmazat
face líc Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face lícní strana Oldřich Švec Upravit Zmazat
face nestydatost Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face obkládat Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face obličej n: Upravit Zmazat
face obložit Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face pohlédnout v: Upravit Zmazat
face povrch n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face průčelí n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face přední část Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face přední strana Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face řez písma n: web Upravit Zmazat
face tvář n: Upravit Zmazat
face vizáž Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face výraz n: jose Upravit Zmazat
face vzezření Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face vzhled Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face zevnějšek n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face a problem stát před problémem Oldřich Švec Upravit Zmazat
face angle úhel čela n: Oldřich Švec Upravit Zmazat
face card karta krále hra v karty web Upravit Zmazat
face card karta královny nebo žolíka hra v karty web Upravit Zmazat
face card žolík hra v karty web Upravit Zmazat
face cloth žínka na obličej n: web Upravit Zmazat
face concrete pohledový beton [stav.] Oldřich Švec Upravit Zmazat
face cream pleťový krém n: web Upravit Zmazat
face down umlčet web Upravit Zmazat
face forward stát zpříma web Upravit Zmazat
face fungus vousy n: web Upravit Zmazat
face guard blokování zepředu n: web Upravit Zmazat
face it čelit tomu Alohim Upravit Zmazat
face lift plastická operace n: web Upravit Zmazat
face lifting kosmetika n: web Upravit Zmazat
face mask obličejová maska n: web Upravit Zmazat
face of the Earth povrch zemský n: Pino Upravit Zmazat
face off konfrontovat se Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face off vhazovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face pack pleťová maska n: web Upravit Zmazat
face plate lícní deska web Upravit Zmazat
face powder pudr na nos web Upravit Zmazat
face side líc Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face someone postavit se někomu [fráz.] např. "You'll have to face the boss sometimes." Pino Upravit Zmazat
face the music nést následky svého jednání web Upravit Zmazat
face the music sníst si co si kdo nadrobil [fráz.] např. "You've done wrong. You have to face the music." Pino Upravit Zmazat
face to face tváří v tvář adv: web Upravit Zmazat
face up čelit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face up to čelit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face up to postavit se čelem k Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face up to vyrovnat se s Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face up to someone postavit se někomu [fráz.] např. "Jane cannot face up to her mother-in-law who always wins every argument they have." Pino Upravit Zmazat
face up to something přiznat něco [fráz.] např. "Jim had to face up to having stolen a sweater from the department store." Pino Upravit Zmazat
face up to something smířit se s něčím [fráz.] např. "She's going to have to face up to the fact that he's not going to marry her." Pino Upravit Zmazat
face up to something vypořádat se s něčím [fráz.] např. "We'll have to face up to every form of terrorism." Pino Upravit Zmazat
face value berná mince Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
face value nominální hodnota web Upravit Zmazat
face veil n: Upravit Zmazat
face-amount certificate company n: Upravit Zmazat
face-cloth žínka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face-harden v: Upravit Zmazat
face-lift kosmetická operace Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face-lift plastická operace Zdeněk Brož Upravit Zmazat
face-off konfrontace web Upravit Zmazat
face-off střetnutí web Upravit Zmazat
face-saving adj: Upravit Zmazat
face-to-face tváří v tvář Upravit Zmazat
facecloth žínka Upravit Zmazat
faced čelil v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
faced vztahující se ke tváři Zdeněk Brož Upravit Zmazat
faceless anonymní adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facelift facelift Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facelift plastická operace Zdeněk Brož Upravit Zmazat
faceplate ochranná deska Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
facer nenadálá nesnáz Zdeněk Brož Upravit Zmazat
faces obličeje Zdeněk Brož Upravit Zmazat
faces tváře n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facet faseta broušená plocha na drahokamu PCR Upravit Zmazat
facet plane n: Upravit Zmazat
faceted adj: Upravit Zmazat
facetious nejapný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facetiously adv: Upravit Zmazat
facetiousness n: Upravit Zmazat
facets aspekty n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facets fasetuje v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facets fasety n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facia firemní štít Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facial faciální Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facial lícní Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facial obličejový facial expressions web Upravit Zmazat
facial artery n: Upravit Zmazat
facial expression mimika Upravit Zmazat
facial gesture n: Upravit Zmazat
facial hair fousy n: pl. jose Upravit Zmazat
facial index n: Upravit Zmazat
facial muscle obličejový sval n: parkmaj Upravit Zmazat
facial muscles obličejové svaly n: parkmaj Upravit Zmazat
facial nerve n: Upravit Zmazat
facial profiling n: Upravit Zmazat
facial recognition n: Upravit Zmazat
facial tissue n: Upravit Zmazat
facial vein n: Upravit Zmazat
facially adv: Upravit Zmazat
facile lehký adj: web Upravit Zmazat
facile snadný adj: web Upravit Zmazat
facilitate napomáhat Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
facilitate podporovat v: Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
facilitate ulehčit v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facilitate umožnit v: Rostislav Svoboda Upravit Zmazat
facilitate usnadnit web Upravit Zmazat
facilitate usnadňovat Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facilitated usnadněný Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
facilitating ulehčující adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facilitating usnadňující adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facilitation ulehčení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facilitation usnadnění n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facilitative adj: Upravit Zmazat
facilitator pomocník n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facilitator sparing-partner n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facilitatory adj: Upravit Zmazat
faciliti možnost parkmaj Upravit Zmazat
facilities vybavení Upravit Zmazat
facilities vybavenost Pavel Machek; Giza Upravit Zmazat
Facilities Management Division Upravit Zmazat
facility dovednost n: ~for - v čem Pino Upravit Zmazat
facility možnost n: čeho; zvláštní služba, funkce ap. Zdeněk Brož; Pino Upravit Zmazat
facility podnik n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facility příslušenství n: Pino Upravit Zmazat
facility schopnost snadno zvládnout n: ~for Pino Upravit Zmazat
facility vybavení n: Pino Upravit Zmazat
facility zařízení n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facility zručnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
facing bednění Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zpět