Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
e e Zdeněk Brož Upravit Zmazat
e storms Upravit Zmazat
e'en Upravit Zmazat
e'en Upravit Zmazat
e'er někdy Zdeněk Brož Upravit Zmazat
e'er vždy Zdeněk Brož Upravit Zmazat
e-book e-kniha n: [it.] Stanislav Horáček Upravit Zmazat
e-book elektronická kniha n: [it.] Upravit Zmazat
e-commerce elektronický obchod Zdeněk Brož Upravit Zmazat
e-hoax poplašná zpráva n: Kropeš Upravit Zmazat
e-mail elektronická pošta [it.] Upravit Zmazat
e-mail mailovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
e-shop elektronický obchod web Upravit Zmazat
e.g. např. Upravit Zmazat
E2EG Ear to Ear Grin [zkr.] Upravit Zmazat
E3 energie-životní prostředí-ekonomika [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
Ea Upravit Zmazat
eaar Upravit Zmazat
each každý Upravit Zmazat
each and every úplně každý [fráz.] Pino Upravit Zmazat
each and everyone úplně každý [fráz.] Pino Upravit Zmazat
each day každý den adv: n: pb Upravit Zmazat
each line Upravit Zmazat
each month každý měsíc adv: n: pb Upravit Zmazat
each other navzájem Pavel Cvrček Upravit Zmazat
each other všichni ostatní Martin Ligač Upravit Zmazat
each time pokaždé Upravit Zmazat
each week každý týden adv: Alice Brabcová Upravit Zmazat
each year každý rok adv: n: pb Upravit Zmazat
Eagan Eagan n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
eager dychtivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
eager horlivý Hynek Hanke Upravit Zmazat
eager chtivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
eager netrpělivý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
eager beaver horlivec n: [hovor.] osoba ochotná rychle vykonat požadovanou činnost Martin Ligač Upravit Zmazat
eager beaver pilná včelka n: Pino Upravit Zmazat
eagerly dychtivě adv: J. Polach Upravit Zmazat
eagerly horlivě adv: J. Polach Upravit Zmazat
eagerness dychtivost n: jfo Upravit Zmazat
eagerness horlivost n: jfo Upravit Zmazat
eagerness nedočkavost n: jfo Upravit Zmazat
eagle orel n: Nijel Upravit Zmazat
eagle eye orlí oko anthonix Upravit Zmazat
eagle eyes orlí oči pb Upravit Zmazat
eagle scout nejvyšší skaut v oddíle n: tata Upravit Zmazat
eagle scout skaut s nejvyšší hodností n: tata Upravit Zmazat
eagle-eyed bystrozraký adj: [přen.] Martin Ligač Upravit Zmazat
eagles orli n: pl. J. Polach Upravit Zmazat
eaglet orlí mládě n: PCR Upravit Zmazat
eaglet orlík n: PCR Upravit Zmazat
eagre přílivová vlna n: stoupnutí vody v řece při přílivu tata Upravit Zmazat
EAP Environmentální akční program pro střední a východní Evropu [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
ear klas Jiří Dadák Upravit Zmazat
ear ucho Upravit Zmazat
ear canal zvukovod n: slady Upravit Zmazat
ear candy Upravit Zmazat
ear doctor ušní lékař n: web Upravit Zmazat
ear drum bubínek n: slady Upravit Zmazat
ear drum ušní bubínek n: slady Upravit Zmazat
ear fungus Jidášovo ucho n: [bot.] houba tata Upravit Zmazat
ear hole ušní dírka n: web Upravit Zmazat
ear lobe ušní lalůček n: Alice Brabcová Upravit Zmazat
ear specialist n: Upravit Zmazat
ear trumpet naslouchátko n: tata Upravit Zmazat
ear-drum ušní bubínek Zdeněk Brož Upravit Zmazat
ear-nose-and-throat doctor ORL lékař n: web Upravit Zmazat
ear-phone sluchátko n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
ear-ring náušnice n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
ear-shaped v tvaru ucha adj: web Upravit Zmazat
ear-shell plž: ušeň mořská (Haliotis tuberculata Linnaeus) n: [zoo.] tata Upravit Zmazat
ear-splitting ohlušující Jaroslav Šedivý Upravit Zmazat
earache bolest ucha jfo Upravit Zmazat
earbuds sluchátka (špunty) n: Josef Polách Upravit Zmazat
eardrop n: Upravit Zmazat
eardrum ušní bubínek jfo Upravit Zmazat
eardrums ušní bubínky n: pl. Jirka Daněk Upravit Zmazat
eared ušatý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
eared grebe potápka černokrká n: [zoo.] vodní pták tata Upravit Zmazat
eared grebe potápka žlutokrká n: [zoo.] vodní pták tata Upravit Zmazat
eared seal lachtan n: [zoo.] tata Upravit Zmazat
earflap klapka na uši Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earful až po krk [přen.] dostatek něčeho;nadmíra řečí Martin Ligač Upravit Zmazat
earful pokárání n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earful výtka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Earhart Earhart n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
earl hrabě Upravit Zmazat
earlap n: Upravit Zmazat
earldom hrabství n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earldom titul hraběte Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earleaved umbrella tree n: Upravit Zmazat
earless bezuchý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earless lizard n: Upravit Zmazat
earless seal tuleň obecný n: [zoo.] tata Upravit Zmazat
earlier časnější Pavel Cvrček Upravit Zmazat
earlier dřív Upravit Zmazat
earlier dříve Upravit Zmazat
earlier dřívější web Upravit Zmazat
earlier předtím Pavel Cvrček Upravit Zmazat
earlier draft koncept n: Pavel Cvrček Upravit Zmazat
earliest nejčasnější adj: web Upravit Zmazat
earliest nejdřívější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earliest nejranější adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earliness časnost n: Martin Ligač Upravit Zmazat
earliness ranost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earlist print prvotisk Pavel Cvrček Upravit Zmazat
earlobe ušní lalůček Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earls šlechtici n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
early brzo Upravit Zmazat
early brzy Upravit Zmazat
early časně Pavel Cvrček Upravit Zmazat
early časný Upravit Zmazat
early ráno Upravit Zmazat
early raný adj: Upravit Zmazat
early začínající adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
early bird ranní ptáče n: Martin Ligač Upravit Zmazat
early bird gets the worm ranní ptáče dál doskáče [fráz.] Pino Upravit Zmazat
early childhood n: Upravit Zmazat
early coral root korálice trojklanná n: [bot.] rostlina (Corallorhiza trifida) tata Upravit Zmazat
early days n: Upravit Zmazat
early drawing Upravit Zmazat
early election předčasné volby web Upravit Zmazat
early in the evening navečer Upravit Zmazat
early morel kačenka česká n: [bot.] houba (Ptychoverpa bohemica) tata Upravit Zmazat
early on hned zpočátku adv: tata Upravit Zmazat
early on v časném stadiu adv: tata Upravit Zmazat
early purple orchid vstavač mužský n: [bot.] rostlina, orchidea (Orchis mascula) tata Upravit Zmazat
early repurchase Upravit Zmazat
early repurchase of accelerated set-aside amounts Upravit Zmazat
early retirement Upravit Zmazat
early spider orchid n: Upravit Zmazat
early wake-robin n: Upravit Zmazat
early warning radar n: Upravit Zmazat
early warning system systém včasného varování n: tata Upravit Zmazat
early winter cress n: Upravit Zmazat
early-morning hour n: Upravit Zmazat
earlyish adj: Upravit Zmazat
earmark dát stranou Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earmark označkovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earmark rezervovat v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earmark účelově použít [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
earmark značka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earmarked vyčleněný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earmarked vyhrazený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earmarked account Upravit Zmazat
earmuff chránič ucha n: tata Upravit Zmazat
earmuff klapka na uši n: tata Upravit Zmazat
earn vydělat Upravit Zmazat
earn vydělat si Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earn vydělávat Upravit Zmazat
earn vydobýt v: luke Upravit Zmazat
earn zasloužit si Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earn interest vynášet úrok Mgr. Dita Gálová Upravit Zmazat
earn sb's bread as vydělávat si na chleba jako v: web Upravit Zmazat
earned vydělal v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earned vydělán v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earned vydělaný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earned zasloužený adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earned income pracovní příjem Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earned income příjem získaný prací Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earned income vydělaný příjem [eko.] RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
earned run n: Upravit Zmazat
earner vydělávající osoba n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earners vydělávající osoby Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earnest svědomitý Upravit Zmazat
earnest vážný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earnest intentions vážné úmysly Pino Upravit Zmazat
earnest money n: Upravit Zmazat
earnest plea snažná prosba n: Pino Upravit Zmazat
earnestly svědomitě adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earnestly upřímně adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earnestness serióznost n: jfo Upravit Zmazat
earnestness vážnost n: jfo Upravit Zmazat
earning výdělečný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earning asset Upravit Zmazat
earning per share n: Upravit Zmazat
earning power výdělečná činnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earning power výdělečnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earnings mzda n: RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
earnings příjem n: RNDr. Pavel Piskač Upravit Zmazat
earnings výdělek n: jfo Upravit Zmazat
earnings report n: Upravit Zmazat
earns vydělává v: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Earp Earp n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
earphone sluchátko n: jfo Upravit Zmazat
earphones sluchátka [tech.] web Upravit Zmazat
earpiece naslouchátko n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earplug špunt do ucha n: jako ochrana proti hluku Martin Ligač Upravit Zmazat
earplugs špunty do uší n: pl. xkomczax Upravit Zmazat
earplugs ucpávky do uší Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earreach doslech n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earring náušnice Upravit Zmazat
earrings náušnice n: pl. Martin Ligač Upravit Zmazat
ears uši Upravit Zmazat
ears are burning Upravit Zmazat
ears pinned back Upravit Zmazat
earshot doslech n: jfo Upravit Zmazat
earsplitting ohlušující adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
earth země n: Upravit Zmazat
earth almond n: Upravit Zmazat
earth color n: Upravit Zmazat
Zpět