Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
d d Zdeněk Brož Upravit Zmazat
D&C "Duck and Cover" - a popular 1950's song in dedication to the atomic bomb (and its' possible attack) [zkr.] Upravit Zmazat
D'Oyly Carte Upravit Zmazat
D-day Upravit Zmazat
d.o.a. adj: Upravit Zmazat
d/b/a Upravit Zmazat
D/L Download, transmit to you [zkr.] Upravit Zmazat
D2 Degrade and Destroy [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
D3 Degrade, Disrupt, Deny [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
D4 Degrade, Disrupt, Deny, Destroy [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
da Gamma vzdělání n: web Upravit Zmazat
da Vinci n: Upravit Zmazat
da'wah n: Upravit Zmazat
dab druh platýsa n: [zoo.] rodu Limanda Jiří Dadák Upravit Zmazat
dab poklepat v: Petr Kovář Upravit Zmazat
dabble fušovat v: účastnit se činnosti, ale nedělat ji vážně David Kredba Upravit Zmazat
dabbled montoval se do v: web Upravit Zmazat
dabbler fušer n: web Upravit Zmazat
dabbling fušování n: web Upravit Zmazat
dabbling duck n: Upravit Zmazat
dabchick potápka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dabo skvrnka n: Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
DAC Upravit Zmazat
Dacca Upravit Zmazat
dace bělice n: ryba PCR Upravit Zmazat
dacha chalupa n: fonetický přepis z ruštiny Martin Ligač Upravit Zmazat
Dachau Dachau n: [jmén.] [zem.] město v Bavorsku Stanislav Horáček Upravit Zmazat
dachshund jezevčík n: z němčiny macska Upravit Zmazat
dachsie n: Upravit Zmazat
dacite n: Upravit Zmazat
dacitic adj: Upravit Zmazat
dacoit n: Upravit Zmazat
dacoity n: Upravit Zmazat
Dacron Upravit Zmazat
dacryocyst n: Upravit Zmazat
dacryocystitis n: Upravit Zmazat
dacryon n: Upravit Zmazat
dactyl daktyl n: Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
dactylic daktylský adj: Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
dactylomegaly n: Upravit Zmazat
dactyloscopy daktyloskopie n: nauka o otiscích prstú a jejich porovnávání sheeryjay Upravit Zmazat
dad taťka n: [hovor.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Dad Dad n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Dad táta n: jose Upravit Zmazat
Dad tatínek n: [hovor.] jose Upravit Zmazat
dad-blamed Upravit Zmazat
dada dadaismus n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Dada Dada n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
dadaism dadaismus n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daddy táta n: [hovor.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daddy tatíček n: [hovor.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daddy tatínek n: [hovor.] Upravit Zmazat
daddy longlegs tiplice n: [zoo.] [brit.] dvoukřídlý hmyz z čeledi Tipulidae podobný velkým komárům, sající rostlinné šťávy. Pino Upravit Zmazat
Dade Dade n: [jmén.] příjmení, okres v USA Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
dado obložení stěn n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dado plane n: Upravit Zmazat
dads taťkové n: pl. [hovor.] Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daedal důmyslný adj: Michal Ambrož Upravit Zmazat
daedal komplikovaný adj: Michal Ambrož Upravit Zmazat
Daedalus Daidalos n: [myt.] [jmén.] otec Ikara Martin Ligač Upravit Zmazat
daemon démon n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daeth smrt n: važnější forma smrti, neformalní užití Jiří Syrový Upravit Zmazat
DAF Divorced Asian Female [zkr.] Upravit Zmazat
DAFECS Digital Authority Full Engine Control System [zkr.] [voj.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
daffodil narcis n: Radka D. Upravit Zmazat
daffodil garlic n: Upravit Zmazat
daffodils narcisy n: pl. Radka D. Upravit Zmazat
daft blbý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daft hloupý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daft padlý na hlavu adj: neformální užití: blbý, pitomý web Upravit Zmazat
daft pitomý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daftly adv: Upravit Zmazat
daftness zpitomělost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dag n: Upravit Zmazat
Dag Hammarskjold Upravit Zmazat
dagame n: Upravit Zmazat
Dagan Upravit Zmazat
Dagda Upravit Zmazat
dagga n: Upravit Zmazat
dagger dýka n: Upravit Zmazat
dagger fern n: Upravit Zmazat
daggerboard n: Upravit Zmazat
dago n: Upravit Zmazat
Dagon Upravit Zmazat
Daguerre Upravit Zmazat
daguerreotype daguerrotyp n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dah n: Upravit Zmazat
Dahl Dahl n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
dahlia jiřina n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dahlia jiřinka n: [bot.] Upravit Zmazat
Dahomey Dahomej Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
daikon n: Upravit Zmazat
Dail Upravit Zmazat
Dail Eireann Upravit Zmazat
Dailey Dailey n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
dailies deník n: Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
daily denně adv: Upravit Zmazat
daily denní adj: Stanislav Horáček Upravit Zmazat
daily každodenní adj: Upravit Zmazat
daily každý den adv: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daily basis denně adv: Jiří Syrový Upravit Zmazat
daily dew n: Upravit Zmazat
daily double n: Upravit Zmazat
daily round n: Upravit Zmazat
daily variation n: Upravit Zmazat
daimon démon n: Jiří Drbálek Upravit Zmazat
daintily drobný adv: web Upravit Zmazat
daintily jemný adv: web Upravit Zmazat
daintily malý adv: web Upravit Zmazat
daintily půvabný adv: web Upravit Zmazat
daintily roztomilý adv: web Upravit Zmazat
daintily úhledný adv: web Upravit Zmazat
daintiness delikátnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daintiness vábnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daintiness vkusnost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daintiness vybranost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dainty delikátní adj: luke Upravit Zmazat
dainty choulostivý adj: luke Upravit Zmazat
dainty chutný adj: luke Upravit Zmazat
dainty lahůdka n: Upravit Zmazat
dainty mlsný adj: luke Upravit Zmazat
dainty okouzlující adj: luke Upravit Zmazat
dainty vkusný adj: luke Upravit Zmazat
dainty vybíravý adj: luke Upravit Zmazat
daiquiri alkoholický nápoj n: míchaný nápoj z kubánského rumu web Upravit Zmazat
dairies mlékárny n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dairy mléčný adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dairy mlékárna Upravit Zmazat
dairy mlékařství Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dairy cattle n: Upravit Zmazat
dairy cow n: Upravit Zmazat
dairy farm mléčná farma web Upravit Zmazat
dairy farmer n: Upravit Zmazat
dairy farming n: Upravit Zmazat
dairy product n: Upravit Zmazat
dairy-free bezmléčný adj: [potr.] neobsahující mléko ani mléčné produkty Jiří Drbálek Upravit Zmazat
dairy-free nemléčný adj: [potr.] neobsahující mléko ani mléčné produkty Jiří Drbálek Upravit Zmazat
dairying mléčný průmysl Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dairying mlékárenství n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dairying mlékařství n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dairymaid dojnice n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dairyman mlékař Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
dairywoman mlékařka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dairywoman žena krev a mléko web Upravit Zmazat
dais pódium n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daishiki n: Upravit Zmazat
daisies chudobky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daisies sedmikrásky n: pl. Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daisy chudobka n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daisy sedmikráska Upravit Zmazat
daisy skvost n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daisy bush n: Upravit Zmazat
daisy chain uzavřený řetěz n: [tech.] parkmaj Upravit Zmazat
daisy chains řetěz událostí n: [tech.] parkmaj Upravit Zmazat
daisy cutter n: Upravit Zmazat
daisy fleabane n: Upravit Zmazat
daisy print wheel n: Upravit Zmazat
daisy wheel kopretina [bot.] Martin Ligač Upravit Zmazat
daisy wheel typové kolečko n: tiskárna s typovým kolečkem Martin Ligač Upravit Zmazat
daisy-bush n: Upravit Zmazat
daisy-chain v: Upravit Zmazat
daisy-leaved grape fern n: Upravit Zmazat
daisybush n: Upravit Zmazat
daisyleaf grape fern n: Upravit Zmazat
daisylike adj: Upravit Zmazat
daisywheel printer n: Upravit Zmazat
dak n: Upravit Zmazat
Dakar Dakar n: [jmén.] hl.m. - Senegal Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
dakoit n: Upravit Zmazat
dakoity n: Upravit Zmazat
Dakota Dakota Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Dakota Dakota n: indiánský kmen (Santee-Sioux) vmikolasek@quick.cz Upravit Zmazat
Dakota Dakotové n: indiánský kmen (Santee-Sioux) vmikolasek@quick.cz Upravit Zmazat
Dakota dakotský adj: indiánský kmen (Santee-Sioux) vmikolasek@quick.cz Upravit Zmazat
Dakota dakotština n: dialekt indiánského kmene (Santee-Sioux) vmikolasek@quick.cz Upravit Zmazat
Dakota okres v USA n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Dakota ženské křestní jméno n: [female] [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
dal n: Upravit Zmazat
Dalai Lama Dálaj Láma Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
Dalai Lama dalajláma Martin M. Upravit Zmazat
dalasi n: Upravit Zmazat
dale údolí Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
dales údolí Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
dalesman obyvatel údolí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
daleth n: Upravit Zmazat
Daley Daley n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Dali město - Čína n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Dali město - Kypr n: [jmén.] Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Dallas Dallas n: [jmén.] okres v USA, město - Spojené státy americké, příjmení, ženské křestní jméno Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
dalliance flirt n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dalliance poměr n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dallier n: Upravit Zmazat
dallis grass n: Upravit Zmazat
dallisgrass n: Upravit Zmazat
dally laškovat v: Jiri Syrovy <jrk.58@worldonline.cz> Upravit Zmazat
Dalmatia Dalmacie [zem.] n: Upravit Zmazat
dalmatian dalmatinec n: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
dalo n: Upravit Zmazat
Dalton Dalton n: [jmén.] příjmení, mužské křestní jméno Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Daly Daly n: [jmén.] příjmení Zdeněk Brož a automatický překlad Upravit Zmazat
Zpět