Anglicko-český slovník

Angličtina Čeština Poznámky Speciální poznámky Autoři
10-4 = ten-four v pořádku jose Upravit Zmazat
100-year flood stoletá povodeň n: [eko.] Ivan Masár Upravit Zmazat
100-year flood stoletá voda n: [eko.] Ivan Masár Upravit Zmazat
10th desátý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
11th jedenáctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
12th dvanáctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
13th třináctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
14th čtrnáctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
15th patnáctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
16th šestnáctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
17th sedmnáctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
18th osmnáctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
19th devatenáctý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
1FTR One for the road [zkr.] Upravit Zmazat
1st první adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
20th dvacátý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
24/7 24 hours a day, 7 days a week [zkr.] Upravit Zmazat
24/7 dnem i nocí [zkr.] jose Upravit Zmazat
24/7 neustále [zkr.] jose Upravit Zmazat
24th dvacátý čtvrtý Zdeněk Brož Upravit Zmazat
25th dvacátý pátý Zdeněk Brož Upravit Zmazat
26th dvacátý šestý Zdeněk Brož Upravit Zmazat
27th dvacátý sedmý Zdeněk Brož Upravit Zmazat
28th dvacátý osmý Zdeněk Brož Upravit Zmazat
29th dvacátý devátý Zdeněk Brož Upravit Zmazat
2nd druhý adj: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
2nite dnešní noc [slang.] SMS slang hex4 Upravit Zmazat
3-D trojrozměrný Marek Běl Upravit Zmazat
3rd třetí Zdeněk Brož Upravit Zmazat
4th čtvrtý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
5th pátý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
6 AM 6 hodin dopoledne Upravit Zmazat
6th šestý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
7th sedmý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
8th osmý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
9th devátý num: Zdeněk Brož Upravit Zmazat
Zpět